Nieuw in de agenda: cursus Antidopingbeleid

Datum: 
vrijdag 06 maart 2015
Locatie: 
inspearit-Cibit Academy, Bilthoven
Doelgroep: 
Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportarts, maar staat qua inschrijving open voor sportartsen en overige artsen.
Accreditatiestatus: 
De cursus is voor sportartsen en huisartsen voor 6 punten geaccrediteerd.

De doelstelling van deze cursus is artsen op de hoogte te stellen van de stand van zaken en de ontwikkelingen in het antidopingbeleid (nationaal/internationaal) en de epidemiologie van dopinggebruik.

Achtergrond
Vrijwel alle (sport)artsen worden van tijd tot tijd geconfronteerd met vragen over doping en het antidopingbeleid. Daarom heeft de SOS de cursus ‘Antidopingbeleid voor aios sportgeneeskunde en (sport)artsen’ ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld om (sport)artsen en aios sportgeneeskunde wegwijs te maken in de dopingproblematiek en het antidopingbeleid, zoals dat nationaal en internationaal is vormgegeven en de ontwikkelingen hierin. Hierbij worden beleidsmatige aspecten (wetgeving, controle, voorlichting) belicht maar wordt ook aandacht besteed aan de problematiek van de vervuiling van voedingssupplementen, de werking en bijwerkingen van dopingmiddelen en de epidemiologie van het dopinggebruik. In de middag wordt in een interactieve sessie en aan de hand van casuïstiek ingegaan op (de gedragsregels die gelden voor artsen met betrekking tot) het begeleiden van sporters die dopinggeduide middelen gebruiken.