Antidopingbeleid

Datum: 
vrijdag 06 maart 2015
Locatie: 
inspearit-Cibit Academy, Bilthoven
Doelgroep: 
Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportarts, maar staat qua inschrijving open voor sportartsen en overige artsen.
Accreditatiestatus: 
De cursus is voor sportartsen en huisartsen voor 6 punten geaccrediteerd.

De doelstelling van deze cursus is artsen op de hoogte te stellen van de stand van zaken en de ontwikkelingen in het antidopingbeleid (nationaal/internationaal) en de epidemiologie van dopinggebruik.

Achtergrond
Vrijwel alle (sport)artsen worden van tijd tot tijd geconfronteerd met vragen over doping en het antidopingbeleid. Daarom heeft de SOS de cursus ‘Antidopingbeleid voor aios sportgeneeskunde en (sport)artsen’ ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld om (sport)artsen en aios sportgeneeskunde wegwijs te maken in de dopingproblematiek en het antidopingbeleid, zoals dat nationaal en internationaal is vormgegeven en de ontwikkelingen hierin. Hierbij worden beleidsmatige aspecten (wetgeving, controle, voorlichting) belicht maar wordt ook aandacht besteed aan de problematiek van de vervuiling van voedingssupplementen, de werking en bijwerkingen van dopingmiddelen en de epidemiologie van het dopinggebruik. In de middag wordt in een interactieve sessie en aan de hand van casuïstiek ingegaan op (de gedragsregels die gelden voor artsen met betrekking tot) het begeleiden van sporters die dopinggeduide middelen gebruiken. 

U kunt zich inschrijven via het onderstaande inschrijfformulier. 

Inschrijfformulier: Antidopingbeleid

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.

Op https://www.ibanbicservice.nl/SingleRequest.aspx kunt u uw IBAN-nummer checken.