Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Werkgroepen en Expertpanels

 

Werkgroepen 

Werkgroep Beroepsbelangen
Redactieraad Sport & Geneeskunde
Wetenschappelijke Raad
Congrescommissie
Prijs voor Sportgeneeskunde
Commissie Visitatie Sportartsen
Werkgroep Richtlijnen
Werkgroep Accreditatie Sportgeneeskunde
Concilium
Plenaire Visitatie Commissie
Werkgroep Deskundigheidsbevordering Sportartsen
Juniorkamer  

Expertpanels 

Duikgeneeskunde
Exercise Is Medicine
Fietsen & Gezondheid
Kindersportgeneeskunde
Medisch Ethische Commissie
NIAPS
Neurologie & Sport (in oprichting)
Sportcardiologie
Sportradiologie
Topsport
Werkgeversloket  

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar carlas@sportgeneeskunde.com