Juniorkamer

De juniorkamer van de VSG behartigt de belangen van alle aios sportgeneeskunde. Het bestuur van de juniorkamer komt circa 4 keer per jaar bij elkaar en is onder andere permanent vertegenwoordigd in het VSG bestuur, het Concilium Sportgeneeskunde (opleidersoverleg) en de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Sportgeneeskunde (WDS). Wij proberen de positie en rol van de aios sportgeneeskunde op diverse gebieden te ondersteunen en waar nodig, te verbeteren. Zo is er de laatste jaren onder andere gewerkt aan:

  • Mede-ontwikkeling erkenningsaanvraag sportgeneeskunde;
  • Verbetering onderwijscyclus;
  • Mede-ontwikkeling digitaal portfolio;
  • Initiatief tot cursus ‘Emergency Sports Medicine’;
  • Opleider-van-het jaar verkiezing.

Hiernaast heeft de juniorkamer een sociale functie en brengt het de AIOS bijeen bij diverse evenementen, zoals het jaarlijkse AIOS weekend.

Sinds de erkenning brengt de toekomst nieuwe uitdagingen met zich mee, niet in de minste plaats voor de sportarts in opleiding. Wij blijven ons inzetten om de werk- en leeromgeving voor de aios sportgeneeskunde te verbeteren. Voor de komende tijd verwachten wij onder andere bezig te zijn met:

  • Herziening  van de opleiding, met meer aandacht voor de module sportgeneeskunde
  • Normering ten aanzien van minimaal aantal verrichte consulten en onderzoeken
  • Deelname aan overleg met De Jonge Specialist om de landelijke positie van aios te verbeteren, onder andere op het gebied van arbeidsvoorwaarden
  • Verzamelen (en toegankelijk maken) van handige links, interessante presentaties en relevante symposia

aios.jpg

AIOS Sportgeneeskunde 2017