Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Wetenschappelijke bijeenkomsten

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) maakt zich sterk voor de taak en de plaats in de sportgezondheidszorg van de bij haar aangesloten leden. De VSG streeft naar een zo groot mogelijke uitwisseling van kennis en vaardigheden, ook op internationaal niveau. Om de leden op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen op het terrein van de sportgeneeskunde worden regelmatig wetenschappelijke avonden georganiseerd, nieuwsbrieven verzonden en nieuwe publicaties op de website vermeld.

Meer informatie