Vergoedingen

Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme. Hierdoor vallen per 1 januari 2016 zorgvraaggerelateerde consulten bij de sportarts (zoals sportmedisch advies bij blessures) in de basiszorgverzekering. De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering. Aangezien het definitieve besluit hierover pas half november 2015 door de Minister is ondertekend, is deze wijziging helaas nog niet door alle zorgverzekeraars doorgevoerd in de polisvoorwaarden 2016. Vanwege de grote vraag naar ons jaarlijkse vergoedingenoverzicht hebben we besloten om wel een overzicht te maken. We zijn ons bewust dat bepaalde sportgeneeskundige producten in de aanvullende verzekering worden genoemd die vanuit de basisverzekering moeten worden vergoed. We adviseren u daarom vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te vragen hoe de vergoeding is geregeld. U kunt daarbij gebruik maken van het advies dat wij naar de zorgverzekeraars hebben gestuurd. Onze excuses voor deze onduidelijkheid!

Sportarts vanaf 1 januari 2016 in de basisverzekering 
Per 1 januari 2016 worden de diensten verricht door een sportarts als volgt vergoed: 

Basisverzekering 

  • Consult sportarts: je ervaart klachten tijdens het sporten/bewegen. Dit kan een vervelende blessure aan spieren of gewrichten zijn, maar ook duizeligheid, pijn op de borst of een ongewone vermoeidheid.
  • Revalidatie bij een chronische aandoening. 

Voor beiden is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Aanvullende verzekering

  • Sportmedische onderzoeken, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd. Je ervaart geen klachten, maar wilt je prestaties verbeteren of wilt weten of je een sportieve uitdaging wel aankunt.
  • Verplichte sportkeuring door een sportbond. Voor deze sportmedische onderzoeken is geen verwijzing van de huisarts nodig. Deze sportmedische onderzoeken kunnen vanuit de aanvullende verzekering worden betaald, mits je deze aanvullende verzekering hebt. Dekt je aanvullende verzekering deze sportmedische onderzoeken niet, dan dien je de rekening zelf te betalen.

Overzicht vergoedingen sportarts 2017

Overzicht vergoedingen sportarts 2016