Sport-Hart

Sport-Hart

Bestel het boek Sport-Hart van Wim Mosterd

In het boek Sport-Hart benadrukt Mosterd dat hij telkens weer in aanraking kwam of mocht werken met daadkrachtige en intelligente mensen die hij, gebaseerd op een parabel van Kierkegaard, zijn ”Wilde Ganzen” noemt. Vooral door hen kon hij op verschillende werkvelden actief zijn en zijn werkzaamheden als cardioloog combineren met functies op sport, sportmedisch en cardiologisch gebied. 

Sportzorg.nl

Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van alle sportartsen in Nederland. Deze onafhankelijke website heeft zich ten doel gesteld bewustwording te creëren bij de sporter/bewegende mens op het gebied van verantwoord sporten. De verantwoordelijkheid voor een gezonde sportdeelname ligt bij de sporter zelf dus is het de taak van Sportzorg.nl de sporter op te zoeken en te informeren over allerlei facetten op het gebied van sport, bewegen en gezondheid zodat men de juiste keuzes maakt.