Wetenschappelijke bijeenkomsten

In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar wetenschappelijke bijeenkomsten. Deze wetenschappelijke bijeenkomsten zijn voor alle artsen toegankelijk.

De VSG maakt zich sterk voor de taak en de plaats in de sportgezondheidszorg van de bij haar aangesloten leden. De VSG streeft naar een zo groot mogelijke uitwisseling van kennis en vaardigheden, ook op internationaal niveau. Om de leden op de hoogte te houden van de recente ontwikkeligen op het terrein van de sportgeneeskunde worden regelmatig refereeravonden en wetenschappelijke avonden/dagen georganiseerd, nieuwsbrieven verzonden en nieuwe publicaties op de website vermeld. Verslagen van wetenschappelijke bijeenkomsten en refereeravonden worden ter publicatie aangebo-den aan de redactie van het tijdschrift Sport en Geneeskunde en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Meer informatie