Wetenschappelijke avond Duikgeneeskunde

Datum: 
donderdag 06 februari 2020
Locatie: 
Sportzorg Nederland in Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen, huisartsen en overige artsen en AIOS-sportgeneeskunde
Accreditatiestatus: 
De cursus is voor 3 uur geaccrediteerd


Jaarlijks organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) tenminste één wetenschappelijke avond, waarbij aandacht is voor duikgeneeskunde. Het keuren van sportduikers vraagt van de keurende (sport)arts bijzondere vaardigheden en goede kennis van de fysiologie en pathofysiologie van de duikgeneeskunde. De wetenschappelijke avonden duikgeneeskunde zijn vooral bedoeld ter verdieping van duikgeneeskundige kennis. Dit jaar zullen Thijs Wingelaar, duikerarts bij de Koninklijke Marine en Erik van de Sande, Voorzitter van de expertgroep duikgeneeskunde van de Vereniging voor Sportgeneeskunde, de avond verzorgen.

De eerste presentatie wordt verzorgd door Thijs Wingelaar, duikerarts bij de Koninklijke Marine. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de zin en onzin van duikkeuringen.

Na deze presentatie zal Erik van de Sande, sportarts en duikerarts, casuïstiek behandelen uit de expertgroep duikgeneeskunde van de Vereniging voor Sportgeneeskunde.
Veel (sport)artsen die duikers keuren maken gebruik van de expertgroep duikgeneeskunde om casus voor te leggen. De expertgroep functioneert als een vangnet, maar leert ook veel van de vaak complexe advisering aan duikers. Op deze avond wordt interessante casuïstiek besproken waar iedereen wat van kan leren.

De laatste presentatie ‘Low bubble diving, welke adviezen geef ik aan de duiker’ zal weer verzorgd worden door Thijs Wingelaar.

Programma
Klik hier voor het programma

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 80,-- voor VSG leden en € 125,-- voor niet VSG leden.

Inschrijven
Via Aanmelder.

Meer informatie
De organisatie van deze avond is uitbesteed aan de SOS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SOS tel. 030-225 22 90.