Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS)

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Algemene informatie
Of het nu om advisering of om medische zorg gaat, onderwerpen op het gebied van sportgezondheidszorg zijn in een groot aantal medische specialismen aan de orde van de dag. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en het Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen (NIOS) hebben beiden tot doel om de kennis over en de ontwikkelingen in de sportgezondheidszorg toegankelijk te maken voor diverse medici. Hiervoor hebben zij de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg opgericht. 
 
Wat doet de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg?
De Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg richt zich onder andere op het ontwikkelen en geven van cursussen en workshops, zoals u vindt in het cursusprogramma. Doel is de kwaliteit van de sportgezondheidszorg te verhogen, waardoor sporters en patiënten een optimale advisering en zorg geboden kan worden. 
Door haar contacten in de wereld van de sportgezondheidszorg is de Opleidingen Sportgezondheidszorg ook in staat congressen en/of seminars in dit vakgebied te organiseren. Beroeps- en specialistenverenigingen, geneeskundige instellingen, opleidingsinstituten en de medische industrie kunnen hiervan gebruik maken.
 
Kwaliteitsbewaking
De kwaliteitsbewaking is in handen van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering. Natuurlijk wordt er in voorkomende gevallen ook samengewerkt met de kwaliteitscommissies van de diverse medische beroepsgroepen.
 
Samenwerking
Opleidingen Sportgezondheidszorg werkt, behalve met het NIOS en de VSG, ook samen met:
 • de werkgroep Cardiologie en Sport van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie;
 • de werkgroep Orthopedie en Sport van de Nederlandse Orthopedische Vereniging;
 • het CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI);
 • de Stichting Sportgeneeskundige Opleidingen Máxima Medisch Centrum;
 • het NOC*NSF;
 • de Nederlandse Universiteiten;
 • de Vlaamse Vereniging voor Sportartsen;
 • de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU);

Terug naar boven

Voor wie
Aan onze cursussen kunnen sportartsen, sportartsen in opleiding en alle andere artsen met belangstelling voor de sportgezondheidszorg of het betreffende onderwerp, deelnemen. Ook organiseren wij cursussen voor paramedici, doktersassistenten, praktijkondersteuners, sportprofessionals etc. Al onze cursussen worden in het Nederlands gegeven.

In het cursusaanbod t.b.v. medici zijn drie trappen te onderscheiden:

Eerste trap: basismodule sportgeneeskunde
Deze module is bedoeld voor iedere arts met interesse in de sportgezondheidszorg.

Tweede trap: verdiepingsmodules
De insteek is verdieping van de onderwerpen uit de basismodule sportgeneeskunde, onder het motto ‘verdieping en kwaliteit van het vakgebied’. Deze verdiepingsmodules zijn alleen te volgen door artsen die de basismodule sportgeneeskunde hebben gevolgd. Belgische sportartsen kunnen zonder de basismodule sportgeneeskunde gevolgd te hebben, aan deze verdiepingsmodules deelnemen.

Derde trap: specialiseringmodules
Deze workshopmodules zijn bedoeld voor degenen die reeds cursussen uit de tweede trap hebben doorlopen.

Terug naar boven

Doelstelling
De Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg is een vernieuwende, professionele organisatie die in samenwerking met haar opdrachtgever aan artsen geaccrediteerde cursussen en opleidingen aanbiedt op het terrein van de sportgezondheidszorg, zodanig dat hiermee de kennis en de bekwaming van artsen verhoogd wordt.

De kernactiviteiten van Opleidingen Sportgezondheidszorg zijn:
 • het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe cursussen, modules, opleidingen en seminars op het terrein van de sportgezondheidszorg;
 • het bijstellen en aanbieden van bestaande producten op dit gebied;
 • het zorgdragen voor accreditatie;
 • het aanboren van en inspelen op nieuwe (innovatieve) maatschappelijke rollen.

Terug naar boven

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg is als volgt samengesteld:

 • Drs. H.B. Plemper
 • Drs. T. Brandon
 • Bart van Veldhuizen, directeur

 

Terug naar boven

CRKBO
Het scholingsprogramma van de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg is CRKBO geregistreerd. 

CRKBO_Instelling_0.jpg

Terug naar boven

Contact
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB  Bilthoven
Bezoekadres: Professor Bronkhorstlaan 26, 3723 MB Bilthoven

Postbus 52, 3720 AB  Bilthoven
Telefoon 030-2252290
Email: sos@sportgeneeskunde.com
Kamer van Koophandel: 41188260

Klik voor de algemene voorwaarden van de SOS
Klik voor de annuleringsvoorwaarden van de SOS
Klik voor de klachtenregeling bij onderwijsactiviteiten van de SOS
Privacyverklaring SOS