Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Sportgeneeskunde: een vak in beweging. Word lid van Vereniging voor Sportgeneeskunde en beweeg mee!

Sportgeneeskunde: een vak in beweging
Word lid van Vereniging van Sportgeneeskunde (VSG) en beweeg mee!

Door lid te worden van de VSG blijft u gegarandeerd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Daarnaast onderschrijft u als lid dat u zich houdt aan de VSG-gedragsregels getiteld  ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’. Vaak worden van artsen in de sport handelingen verwacht die anders zijn dan in de geneeskunde gebruikelijk is. De ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’ vormen in die specifieke situaties  een goede basis waarop u kunt terugvallen. Verder kunt u profiteren van de volgende voordelen:

 • De VSG heeft een eigen klachtenregeling ontwikkeld. Als lid kunt u zich aansluiten bij deze klachtenregeling.
 • Korting op het jaarlijkse tweedaagse wetenschappelijk sportmedisch congres (deze korting kan oplopen tot ruim € 100,00 ). Het congres vindt dit jaar op 26 en 27 november plaats (zie ook www.vsgjaarcongres.nl);
 • 5 x per jaar het wetenschappelijk tijdschrift Sport & Geneeskunde in de brievenbus.
  Sport & Geneeskunde is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) en de VSG. (t.w.v. € 97,50);
 • Online toegang tot de British Journal of Sports Medicine (BJSM) (t.w.v. € 160,00), een internationaal, Pubmed geregistreerd sportmedisch tijdschrift, dat 16 keer per jaar uitkomt. Hierdoor blijft u op relatief eenvoudige wijze op de hoogte van relevante sportmedische ontwikkelingen. De online toegang is beschikbaar via het besloten deel van de VSG-website. Daarnaast krijgt u 40% korting op de gedrukte uitgave van de BJSM en 20% korting op andere British Medical Journal – uitgaven;
 • Maandelijkse VSG-nieuwsbrief  per e-mail waarmee u op de hoogte blijft van relevante zaken.

Uw totale voordeel kan ruim € 400,-  bedragen.

Via het online aanvraagformulier voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) kunt u zich aanmelden.

Het lidmaatschap is alleen voorbehouden aan academici.

Over de Vereniging voor Sportgeneeskunde
De overheid voert al jaren een actief beleid om de gezondheidswinst van sport en beweging bij mensen te vergroten. Tegelijkertijd is het streven de gezondheidsrisico’s bij sport en beweging te verkleinen. Door goede advisering op het gebied van preventie en vroegtijdige onderkenning van de nadelige gevolgen van sporten en bewegen kunnen de nadelige gevolgen in ernst en/of omvang vermeden dan wel beperkt worden. De rol van de sportgeneeskunde bij de uitvoering van dit beleid is onmiskenbaar. De sportgeneeskunde heeft op het gebied van kwaliteit, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en positionering/samenwerking  een grote ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen tien jaar.  Dit is bekrachtigd door het besluit van het  College Geneeskundige Specialismen (CGS) om de sportgeneeskunde te erkennen als geneeskundig  specialisme. Kortom, sportgeneeskunde is een vak in beweging en ook u kunt daar aan bijdragen!

De Vereniging voor Sportgeneeskunde is op 8 mei 1965 opgericht en bestaat uitsluitend uit artsen. Anno 2015 telt de vereniging 420 leden, van wie er 130 sportarts en 28 sportarts in opleiding zijn. De overige leden zijn huisartsen, sociaal geneeskundigen en medisch specialisten met een grote affiniteit dan wel deskundigheid op het gebied van sportgeneeskunde.  

De VSG heeft vier beleidsdoelen:

 1. Versterken/bevorderen van de ontwikkeling van vak/kennisdomein sportgeneeskunde
 2. Borgen en verbeteren van sportgeneeskundig handelen in de beroepspraktijk
 3. Behartigen van de beroepsbelangen van de sportartsen
 4. Sportgeneeskunde en sportartsen positioneren in de gezondheidszorg en profileren in de maatschappij

Verder streeft de VSG naar een zo groot mogelij­ke uitwisseling van kennis en vaardighe­den, ook op internationaal niveau. Meer informatie over de Vereniging voor Sportgeneeskunde

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de VSG.

Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 60), 3723 MB Bilthoven
Postbus 52, 3720 AB Bilthoven
Telefoon 030-2252290
Fax 030-2252498
Email: vsg@sportgeneeskunde.com
Twitter: www.twitter.com/sportmedisch
Facebook: www.facebook.com/sportgeneeskunde