Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Aanvraag voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)

Inschrijfformulier: Aanvraag voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)

*Studentleden worden verzocht een kopie van de studentenkaart up te loaden. Dat kunt u hieronder doen (gif, jpg, png, bmp, pdf, maximaal 10mb)
De VSG heeft een eigen klachtenregeling ontwikkeld. Als lid kunt u zich aansluiten bij deze klachtenregeling.

Met het ondertekenen van dit formulier onderschrijft u als lid dat u zich houdt aan de VSG-gedragsregels getiteld ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’. Vaak worden van artsen in de sport handelingen verwacht die anders zijn dan in de geneeskunde gebruikelijk zijn. De ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’ vormen een goede basis waarop u kunt terugvallen. De richtlijnen  zijn te raadplegen via onze website: www.sportgeneeskunde.com/richtlijnen-vsg.  

Als u uw lidmaatschap weer op wilt zeggen, moet uw schriftelijke opzegging uiterlijk op 30 november bij de VSG ontvangen zijn. Als dat niet het geval is, loopt uw lidmaatschap het hele daarop volgende jaar nog door.

Aldus naar waarheid ingevuld.