Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Richtlijnen sportmedisch handelen 2015

De Vereniging voor sportgeneeskunde (VSG) kent al jaren de Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen. De eerste versie daarvan werd op 4 november 1995 door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De richtlijnen geven kaders voor artsen die betrokken zijn bij de medische begeleiding van sporters. De eerdere richtlijnen zijn de basis voor de herziene en meest recente Richtlijnen Sportmedisch Handelen 2015.

Downloads