Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nieuw! Leidraad Medisch Handelen in de Sport

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft in 1995 de ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’ opgesteld en gepubliceerd. De eerste evaluatie van de Richtlijnen, na tien jaar, gaf geen aanleiding tot wijziging, maar een herziene versie volgde in 2015. Toegenomen aandacht voor medische begeleiding binnen de topsport en invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) maakten een nieuwe herziening noodzakelijk.

Omdat ‘richtlijn’ de afgelopen jaren een specifiekere, meer medisch technische betekenis heeft gekregen, heeft de VSG ervoor gekozen om bij deze herziening de naam te veranderen in ‘Leidraad medisch handelen in de sport’.

De Medisch Ethische Commissie (MEC) bedankt namens de VSG iedereen die heeft bijgedragen aan deze Leidraad; in het bijzonder de medische staf van NOC*NSF voor de verhelderende discussies en aan de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen in de Raad Kwaliteit van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) voor het kritisch doorlezen en voor de aanvullingen op de Leidraad. De MEC is ook veel dank verschuldigd aan Edwin Goedhart, sportarts, Mr. Diederik van Meersbergen en dr. Olivier de Hon voor hun waardevolle commentaar en aan Prof. Dr. Marjan Olfers voor haar juridisch advies, onder meer op het aspect van de privacybescherming van sporters-patiënten.

Artsen die werkzaam zijn in de sport hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan een optimale, veilige zorg voor (top)sporters. Veel sporters hebben de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor misstanden waar zij bij het beoefenen van hun sport mee te maken kregen. In het licht daarvan worden alle artsen die betrokken zijn bij de zorg voor sporters aangemoedigd om, rekening houdend met de context van de situatie en geleid door het eigen morele kompas, deze Leidraad als praktisch document te gebruiken bij hun werk.

Ga naar de Leidraad Medisch Handelen in de Sport

Medische Ethische Commissieleden
Esther Schoots, voorzitter
Tessa Backhuijs
Maarten Koornneef

Lees ook het interview met Esther Schoots in Medisch Contact.