Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nieuwe richtlijn over aanhoudende klachten na licht traumatisch hoofd/hersenletsel

Er is een nieuwe richtlijn over aanhoudende klachten na licht traumatisch hoofd/hersenletsel verschenen.

De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel. Namens de VSG werkte sportarts Edwin Goedhart aan de richtlijn mee.

De nieuwe richtlijn richt zich op diagnostiek, triage en behandeling van hoofdtrauma patiënten met aanhoudende klachten drie maanden na het ongeval en streeft naar minder praktijkvariatie. Hierbij vindt een nauwe afstemming plaats met huisartsen, eerstelijnstherapeuten en de betrokken medisch specialisten in de tweede lijn.

Bekijk de richtlijn