Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen

Hoe kunnen we een doelmatige, doeltreffende en transparante samenwerking bevorderen tussen de meest betrokken zorgprofessionals en (sport)organisaties? En vervolgens: hoe vertalen we de best practices uit de regio naar landelijk niveau? Met die vragen gaan sportverzorgers, sportartsen en sportfysiotherapeuten aan de slag. Doel hiervan is de zorg aan geblesseerde sporters te verbeteren. Dit project wordt het project ‘Regionalisatie’ genoemd. Kenmerk van dit project is dat in diverse regio’s belangrijke afspraken tot stand komen over ketenkwaliteit rondom specifieke blessures en blessurepreventie.   

Het succesvolle project ‘Regionalisatie’ is een uitvloeisel van de nota, Zorg voor sport en bewegen, Naar een optimale samenwerking tussen sportzorgprofessionals van het toenmalige Landelijk Platform Sportgezondheidszorg. Deze nota kwam tot stand in opdracht van het ministerie van VWS. Eén van de aanbevelingen had betrekking op het opzetten van een regionale aanpak van de sportgezondheidszorg. De uitwerking van deze aanbeveling is door de VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde) opgepakt in samenwerking met de andere belanghebbende organisaties, namelijk het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage) en de NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg) om gezamenlijk de kaders voor regionale samenwerking af te spreken.

De drie landelijke partijen hebben zich verenigd in de stuurgroep Regionalisatie/ Ketenkwaliteit.

Regionalisatie is bedoeld om te komen tot een regionale sportzorgketen bestaande uit  sportartsen, huisartsen, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs. Richtlijnen (of ‘best practice’) vormen de basis voor samenwerking in de keten.

De schakels in de keten:

  • hebben kennis van elkaars rollen en mogelijkheden;
  • weten elkaar te vinden;
  • weten van elkaar welke vraagstukken er leven en hoe ze daarin acteren.

Sporter centraal
Door samenwerking in de keten krijgt de sporter  of mensen die willen gaan sporten de juiste zorg op het juiste moment van de juiste zorgverlener. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede en het waarborgt dat kosteneffectief kan worden gewerkt.

Meer informatie
In diverse regio’s zijn regionalisatietrajecten gestart. Op www.sportzorg.nl/sportzorg-professionals treft u alle informatie aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (030-2252290).

Agenda
Regelmatig worden er voor sportartsen, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs in het kader van multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen bijeenkomsten georganiseerd. Bent u sportarts, sportfysiotherapeut of sportmasseur dan bent u vrij deze bijeenkomsten te bezoeken. In onderstaande tabel treft u de data aan.

DATUM REGIO BIJEENKOMST MEER INFORMATIE

 

    Op dit moment staan er geen bijeenkomsten gepland.