Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Landelijk Overleg Sportgezondheids Onderzoek (LOSO)

Het belang van sport en bewegen voor de gezondheid van individu en maatschappij krijgt steeds meer aandacht. De afstemming tussen wetenschap en praktijk kan echter beter. Vragen en problemen vanuit het sport- en beweegveld kunnen veel meer richtinggevend zijn voor wetenschappelijk onderzoek. En vanuit dit onderzoek moet veel duidelijker de vertaalslag naar de praktijk mogelijk worden. Daarom hebben vijf universitaire onderzoekscentra de handen ineengeslagen. Zij zetten vanuit het Landelijk Overleg Sportgezondheids Onderzoek (LOSO) hun capaciteiten efficiënter en effectiever in voor de sport- en beweegpraktijk in Nederland.

Het LOSO bestaat uit de volgende instituten:

  • Het Universitair Centrum voor Sport, Beweging en Gezondheid van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen.
  • EMGO Instituut/VUmc, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Sportgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht
  • Maastricht UMC+
  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam