Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Kennisagenda Sportgeneeskunde

De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft voor het eerst de Kennisagenda Sportgeneeskunde opgesteld. De Kennisagenda is ontwikkeld om het klinisch handelen van de sportarts het komende decennium wetenschappelijk te onderbouwen voor onderwerpen die een hoge relevantie en urgentie hebben voor sportzorgverleners. Hiermee kan de sportgeneeskundige zorg verder geoptimaliseerd worden en kan de wetenschappelijke basis van de sportgeneeskunde worden verbreed.

Kennishiaten
Een speciale werkgroep heeft de Kennisagenda opgesteld. In de kennisagenda staan 10 onderzoeksvragen geformuleerd die antwoord geven op vragen rondom de grootste kennishiaten in de praktijkvoering van de sportarts. In de Kennisagenda is tevens te lezen hoe de klinische kennishiaten zijn geïnventariseerd en geprioriteerd.

Samenstelling van de werkgroep

• Prof.dr. F.J.G. (Frank) Backx, sportarts UMC Utrecht
• Dr. L.M.G.(Fred) Hartgens, sportarts Sportmedisch Adviescentrum Maastricht-Parkstad
• Drs. E.J.M. (Esther) Schoots, sportarts SMA Utrecht
• Dr. J.L. (Hans) Tol, sportarts AMC Amsterdam, de Sportartsengroep en Aspetar Qatar
• Dr. R.J. (Robert-Jan) de Vos, sportarts Erasmus MC Rotterdam
• Drs. Th.C. (Don) de Winter, sportarts AFC Ajax Amsterdam
• Prof.dr. J. (Hans) Zwerver, sportarts UMCG Groningen

Met ondersteuning van:
• Dr. S. (Suzan) de Jonge (auteur Kennisagenda), sportarts Nieuw Rotterdams Peil, Rotterdam
• A. (Aline) Bos MSc, senior adviseur USBO Advies, Universiteit Utrecht
• S. (Sofie) van den Hombergh MSc, adviseur USBO Advies, Universiteit Utrecht
• Drs. C.G.P. (Corine) Ottevanger, beleidsmedewerker Vereniging voor Sportgeneeskunde, Bilthoven