Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Exercise is Medicine National Center is een feit!

Met enige trots laten we je namens de gezamenlijke stakeholders en in navolging van het feestelijke persbericht weten dat de erkenning van het American College of Sports Medicine (ACSM) en het European Initiative Exercise is Medicine (EIEIM) een feit is.

In 2021 ging, op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), een Taskforce Exercise is Medicine National Center (TF EIM NC) o.l.v. prof. dr. Frank Backx van start met organisaties uit het zorg- en beweegveld. Om de boodschap ‘bewegen als medicijn’ uit te dragen én concreet invulling te geven, hebben 15 landelijke koepelorganisaties uit zowel zorg- als sport- en beweegveld de handen ineen geslagen. Zij maken zich sterk om een landelijk netwerk rondom ‘bewegen’ te realiseren waarin zorgverleners en beweegaanbieders proactief en op maat samenwerken op het gebied van preventie en behandeling van (chronische) aandoeningen zodat de fysieke en mentale gezondheid en fitheid van de Nederlandse bevolking optimaal wordt beïnvloed.

In september 2022 is dit Nederlandse Exercise is Medicine National Center (EIM NC) ook erkend door de American College of Sportsmedicine (de initiatoren van Exercise is Medicine) en de Europese tak hiervan (EIEIM). Daarmee is deze zomer een mijlpaal bereikt in het realiseren van een landelijk netwerk ‘bewegen’. Maar veel belangrijker dan deze erkenning is dat de vele vaak goedbedoelde initiatieven rond bewegen en gezondheid in Nederland vanaf nu gecoördineerd en gekanaliseerd gaan worden.

Binnenkort starten we door met een selectie van deze 15 organisaties en buigen we ons over o.a. een werkplan waarbij prof. dr. Hans Zwerver de voorzittershamer hanteert. Wordt vervolgd!