Cursus Inspanningsastma: Lucht & Sport UITGESTELD

Datum: 
vrijdag 29 mei 2020
Locatie: 
Bilthoven
Doelgroep: 
De cursus richt zich op aios sportgeneeskunde en aios pulmonologie, sportartsen, longartsen en huisartsen. De cursus maakt deel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.
Accreditatiestatus: 
Deze cursus is voor sportartsen voor 6 punten door de VSG geaccrediteerd, door de CvAH voor huisartsen voor 6 punten geaccrediteerd en is aangevraagd bij de NVALT voor longartsen voor 6 punten.

Inleiding
Ventilatie en gasuitwisseling zijn essentieel bij bewegen. Beperking daarin kan grote gevolgen hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid. Een vaak in het oog springende oorzaak van ventilatoire beperking is inspanningsgebonden luchtwegobstructie bij astma. De laatste jaren is het inzicht in de pathofysiologie van dit ziektebeeld veranderd. Niet alleen astma kan echter beperkingen geven, in de cursus zullen ook andere oorzaken van inspanningsgebonden problemen in de long de revue passeren.

Cursusomschrijving
Het ochtendprogramma start met een kort overzicht over de oorzaken van benauwdheid bij inspanning. Daarna komt de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden luchtwegobstructie aan bod. In de middag zal dieper worden ingegaan op de overige, vaker voorkomende, oorzaken van benauwdheid bij inspanning waarbij problemen over de gehele cascade van luchtweg, ventilatie en perfusie de revue zullen passeren. Aan het einde van het programma is ruimte voor eigen casuïstiek.

Leerdoel
Inzicht verkrijgen in de voor de (sport)arts relevante pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden long- en luchtwegproblematiek in bredere zin. De cursist weet na afloop van de cursus de meest voorkomende problemen te herkennen en welke diagnostiek voor welk probleem geschikt is.

Doelgroep
De cursus richt zich op aios sportgeneeskunde en aios pulmonologie, sportartsen, longartsen en huisartsen.
De cursus maakt deel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.

Aantal deelnemers
Gezien het interactieve karakter van deze cursus kunnen maximaal 25 tot 30 deelnemers inschrijven.

Datum en locatie
Op vrijdag 29 mei van 09.30 tot 17.00 uur, gebouw Sportzorg, terrein Berg en Bosch in Bilthoven.

Kosten
De prijs voor deze cursus inclusief koffie/thee/broodjes en cursusmateriaal bedraagt € 425,--.

Klik hier voor het programma

Klik hier om in te schrijven via Aanmelder