Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

College van Clubartsen en Consulenten

Welkom op de website van het CCC (College van Clubartsen en Consulenten)

Het CCC ondersteunt de belangen van de artsen betaald voetbal. De artsen betaald voetbal bieden medische zorg aan de beroepsvoetballers  aangesloten bij de betaald voetbalorganisaties (BVO’s) in Nederland. Er zijn 38 BVO’s (Eredivisie en Eerste Divisie).
Het CCC bewaakt de kwaliteit van de medische zorg en biedt een hecht intercollegiaal en multidisciplinair netwerk. Het CCC is een gesprekspartner van de artsen betaald voetbal binnen het totaalveld van het beroepsvoetbal. Het CCC is de enige vereniging van artsen betaald voetbal. Bij het CCC zijn ongeveer 100 leden (clubartsen en consulenten) aangesloten.

 
Wil je lid worden van het CCC? Meld je dan aan via organisatie@collegeclubartsenvoetbal.nl
Lidmaatschap kost € 125 per jaar. Wij sturen je alle benodigde informatie. 
 
Nieuws
 
JAARCONGRES CCC 2023
Op woensdag 13 september a.s. wordt het CCC jaarcongres georganiseerd in Zeist bij Oud London. Dit congres is alleen voor (aspirant)leden van het CCC.
Het volledig programma kunt u hier bekijken. 
U kunt zich hier opgeven voor deelname aan dat congres. Uiteraard wordt accreditatie aangevraagd. 
 
 
Onze sponsoren
   
 
 

Algemeen College Clubartsen en Consulenten Betaald Voetbal

Wat is de functie van het CCC
Het CCC stelt eisen aan de kennis en de vaardigheden van de artsen betaald voetbal.
Om dat te bewerkstelligen:

 • Initieert en coördineert het CCC wetenschappelijke bijeenkomsten
 • Initieert en coördineert het CCC bijeenkomsten met andere beroepsgroepen, zoals fysiotherapeuten
 • Initieert en stimuleert het CCC het intercollegiaal en multidisciplinair netwerk
 • Geeft het CCC adviezen over juridische en organisatorische zaken
 • Geeft het CCC adviezen aan organisaties/instanties die belangen hebben in het Betaald Voetbal 

Het belang van lid worden van het CCC
De belangen binnen het  Betaald Voetbal zijn groot. Er moet vaak onder druk extreem worden gepresteerd. De arts betaald voetbal speelt daarin een belangrijke rol.  Er wordt dan ook veel van de arts betaald voetbal verwacht en gevraagd. Het CCC ondersteunt de arts betaald voetbal door het bieden van een platform, waarin betrokkenen vanuit diverse disciplines elkaar kunnen ontmoeten. Ervaringen en ieders specifieke kennis en vaardigheden kunnen zodoende geraadpleegd worden.  

Lid worden kan door een mail te sturen aan organisatie@collegeclubartsenvoetbal.nl

Functie arts betaald voetbal
De clubarts zorgt voor de fysieke en mentale gesteldheid en de medische zorg van de beroepsvoetballers. De clubarts zorgt  voor de organisatie en het functioneren van de medische staf. De clubarts is het aanspreekpunt voor de technische staf en de directie aangaande medische zaken. In het belang van de individuele speler en van het team heeft de arts ook een adviesfunctie, met respect voor de privacy van de individuele speler. Het staat een speler vrij te kiezen bij wie hij medisch-specialistische hulp zoekt, maar wel in overleg met de clubarts. Indien nodig begeleidt de clubarts de speler. Door intercollegiale contacten met de  consulenten heeft de clubarts direct en snel toegang tot het medisch specialistisch circuit. Het is van belang dat de medische staf een consistent en stabiel beleid voert, daar de directie en de technische staf met enige regelmaat wijzigen.
 
Waaruit bestaat een medische staf
De medisch staf bestaat naast de clubarts uit een of meerdere fysiotherapeuten en een of meerdere consulenten / medische specialisten. Daarnaast kan een medische staf worden aangevuld met een verzorger, een inspanningsfysioloog, een psycholoog of voedingsdeskundige.

Bestuursleden van het College van Clubartsen en Consulenten Betaald Voetbal 

 • Peter Joosten, voorzitter, orthopedisch chirurg, Consulent NAC Breda
 • Sanne Hesselink, secretaris, sportarts FC Twente
 • Ron Peters, penningmeester, huisarts, Clubarts Telstar 
 • Luuk Wouters, lid, huisarts, Clubarts FC Den Bosch 
 • Joost van den Hoek, lid, basisarts, Clubarts Feyenoord
 • Edwin Goedhart, lid, Hoofd Medische Staf KNVB
 • Odette C.M. de Beer - Kock, Excel, Office Management CCC

Wie zijn de CCC leden

CCC-leden zijn:

 • Clubartsen en consulenten/ medisch specialisten verbonden aan een BVO, Tweede of Derde divisie club of Topklasse club.
 • Artsen verbonden aan de KNVB
 • Voormalig clubartsen en consulenten

Leden van het CCC kunnen nadat ze zijn ingelogd op deze website een ledenlijst downloaden. 

 
Kwaliteit  certificering zal in de toekomst steeds belangrijker worden en ons streven is dat deze certificering in de toekomst door de KNVB verplicht gesteld zal worden. Middels certificering kunnen we de kwaliteit van clubartsen en consulenten waarborgen en verbeteren.

Voorwaarden tot het verkrijgen van een certificering arts betaald voetbal

 • In het bezit zijn van een arts diploma
 • Ingeschreven zijn in het BIG-register
 • Aangesloten zijn bij een klachtenregeling (Wkkgz)
 • Handelen conform de KNMG gedragsregels voor artsen
 • Een ondertekende verklaring overhandigen dat de arts is benoemd door de BVO of KNVB
 • Voldoende kennis bezitten van de taakvelden
 • De Emergency Sports Medicin Cursus (ESMC) met goed gevolg doorlopen hebben minder dan 5 jaar geleden.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als arts
 • Voldoende bij- en nascholingen volgen
 • Voor NIET sportartsen is de aanbeveling de 3-daagse basis cursus sportgeneeskunde van de Vereniging voor Sportgeneeskunde te volgen.

Wilt u ook uw certificering behalen? Mail dan naar certificeringarts@knvb.nl.

Klachtenregeling
Bij ongenoegen over de hulpverlening door een beroepsmatige zorgaanbieder, moet een cliënt de mogelijkheid hebben zijn klacht in te dienen.  Per 1 januari 2017 moet elke beroepsmatige zorgverlener zijn aangesloten bij een klachtenregeling, die voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 

Contact
 
Links