Basiscursus Dopingzaken 2019

Datum: 
vrijdag 08 maart 2019
Locatie: 
Stichting Opleidingen in de SPortgezondheidszorg, Professor Bronkhorstlaan 26 in Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen, AIOS sportgeneeskunde, huisartsen en overige artsen.
Accreditatiestatus: 
De cursus is voor sportartsen en huisartsen voor 6 punten geaccrediteerd.

Direct inschrijven

De doelstelling van deze cursus is artsen op de hoogte te stellen van de stand van zaken in het gebruik van dopinggeduide middelen, de (bij-)werkingen daarvan en de ontwikkelingen in het antidopingbeleid (nationaal/internationaal).

Vrijwel alle (sport-)artsen worden van tijd tot tijd geconfronteerd met vragen over doping en het antidopingbeleid. Vaak betreft dat fitnesssporters die dopinggeduide middelen willen gaan gebruiken om ‘groter en sterker’ te worden of die juist ‘willen afvallen’ en dat zo ‘gezond’ mogelijk willen doen. Soms echter is de vraag afkomstig van een wedstrijdsporter die valt onder het dopingreglement van de desbetreffende sportbond.

In de basiscursus ‘Dopingzaken’ worden (sport-)artsen en aios sportgeneeskunde wegwijs gemaakt in het antidopingbeleid, de epidemiologie van het dopinggebruik en hoe ze om kunnen gaan met vragen van sporters die middelen (willen gaan) gebruiken die op de dopinglijst staan, zonder daarmee in conflict te komen met de gedragscode m.b.t. het geneeskundig handelen respectievelijk het dopingreglement van de WADA.

Voorbereiding op cursus

Van diegenen die zich voor deze cursus inschrijven wordt verwacht dat zij kennis hebben van de ‘Richtlijnen sportmedisch handelen 2015’ en dan met name van de richtlijnen 13-14 (‘medisch technisch handelen’) en de richtlijnen 15-16 (‘doping’). Om een beter beeld te krijgen over de (belevings-)wereld van de fitnesssporters wordt de cursist gevraagd voorafgaand aan de cursus:

Doelgroep en maximaal aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers is 25.

Kosten
De prijs voor deze cursus is inclusief lunch en cursusmateriaal bedraagt € 395,--.

Direct inschrijven

Literatuurverwijzingen
De cursisten wordt gevraagd de werking en bijwerkingen van dopingmiddelen zelf te bestuderen:

1. Dopinglijst. Meest recente versie altijd te vinden op www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst
2. Hans Wassink et al. ‘Doping; de nuchtere feiten’ van o.a. Arko Sports Media. ISBN 978-90-5472-296-0
3. Reents S. Sport and exercise pharmacology. Champaign (IL), Human Kinetics, 2000
4. Bahrke M. and C.E. Yesalis (eds). Performance-enhancing substances in sport and exercise. Champaign (IL), Human Kinetics Publishers, 2002.
5. Moller V, Waddington & J. Hoberman (editors). Handbook of Drugs and Sport. Routledge, 2015. ISBN: 9780415702782
6. De Hon O en Stoele F, Doping, een stand van zaken, Gebu 2016; 50: 86
7. Bettonviel A & O de Hon. De dopingrisico’s van voedingssupplementen. Sportgericht 69(1):16-19, 2015.
8. De Hon O, Kuipers H & M van Bottenburg. Prevalence of doping use in elite sports - a review of numbers and methods. Sports Med 45(1):57-69, 2015.
9. Gezondheidsraad. Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010. http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/dopinggebruik-in-de-ongeorganiseerde-sport