Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Aanmeldingsformulier VSG Kwaliteitsvisitaties

Hierbij schrijft ondergetekende zich in voor deelname aan een VSG-kwaliteitsvisitatie. 

Naam, voorletters:
Werkzaam te :
Telefoonnummer:
E-mailadres:
BIG-nummer:
Vul hier de volledige namen in van de personen in de groep.

Kosten en facturering

Een kwaliteitsvisitatie kost € 950,- voor leden en € 2000,- voor niet-leden. Na aanmelding (bij voorkeur 7 – 9 maanden van te voren) ontvangt u een factuur. De kosten dienen vooraf en uiterlijk 1 maand voor de visitatiedag te zijn voldaan. Zonder betaling kan de visitatie niet doorgaan.

De factuur kan na ontvangst van dit aanmeldingsformulier naar het volgende adres (en contactpersoon) worden gestuurd:

Adresgegevens tbv facturatie: Betaling zelf

Adresgegevens tbv facturatie: Betaling door de werkgever

Invullen indien betaling door werkgever
In geval van betaling door werkgever

Na indiening ontvangt u automatisch een email met de aanmeldingsgegevens en wordt het kwaliteitsvisitatietraject door de VSG opgestart: u ontvangt vanuit het digitale visitatiesysteem een emailuitnodiging met uitleg over dit systeem en wordt via uw groepscontactpersoon geïnformeerd over de inhoud van de kwaliteitsvisitatie. Op de VSG website onder het kopje ‘kwaliteitsvisitaties’ vindt u het instructiedocument en het reglement van de kwaliteitsvisitaties.