Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Sportgeneeskunde Advies Nazorg COVID-19: herstel fysieke fitheid

De zorg wordt sinds voorjaar 2020 geconfronteerd met post-COVID-19 patiënten. Aangezien het om een nieuw ziektebeeld gaat, wil de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) haar leden, zijnde de sportarts en andere zorgverleners die actief zijn in de generieke beweegzorg, ondersteunen bij het maken van de best mogelijke behandelkeuzes d.m.v. dit VSG advies. Dit advies is tevens een aanvulling op de ‘Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19’ en ‘Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’ van de FMS.2,3 De werkgroep pretendeert nadrukkelijk niet volledig te zijn in haar advies omdat er nog zoveel onbekend is op dit moment. Dit document moet gezien worden als een dynamisch document welke periodiek zal worden aangepast o.b.v. nieuw te verschijnen wetenschappelijke inzichten. Voor advies met betrekking tot beschermingsmiddelen verwijzen we naar de ‘Leidraad Niet meer besmettelijk na COVID-19 infectie’ van de FMS4  

Sportgeneeskunde Advies Nazorg COVID-19: herstel fysieke fitheid  (PDF)  Het advies dat beschreven staat in versie 1.1 is verouderd en wordt momenteel gereviseerd. De nieuwe versie zal zsm hier te downloaden zijn.

Infografic behorend bij: Sportgeneeskunde advies nazorg COVID-19: herstel fysieke fitheid

Infografic Sportgeneeskunde advies nazorg COVID-19: herstel fysieke fitheid