Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Wetenschappelijke avond: Topsport: hoe om te gaan met potentiële negatieve cardiale en musculoskeletale gevolgen

Datum: 
dinsdag 08 oktober 2019
Locatie: 
Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 26
Doelgroep: 
Sportartsen, AIOS sportgeneeskunde, huisartsen en overige artsen
Accreditatiestatus: 
Deze avond is voor sportartsen door de VSG en voor huisartsen door het College voor Accreditering van de KNMG geaccrediteerd voor 3 punten.

In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de SOS namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar wetenschappelijke bijeenkomsten. De sprekers op deze wetenschappelijke bijeenkomst houden voordrachten met betrekking tot het onderwerp: Topsport: hoe om te gaan met potentiele potentiële negatieve cardiale en musculoskeletale gevolgen.

Topsport is het beoefenen van een sport op het hoogste niveau, nationaal of internationaal. Het kenmerkt zich door een zeer prestatiegericht karakter. Topsporters besteden gemiddeld 30 uur per week aan hun sport en deze hoge fysieke belasting begint al vaak op zeer jeugdige leeftijd. Het is alom bekend dat sport en lichamelijke activiteit vele voordelen heeft. Er zijn echter ook potentiele negatieve gevolgen van intensieve sportbeoefening. Sportbeoefening heeft evidente invloeden op het hart en de bloedvaten. Sporters hebben een hoger risico op geleidingsstoornissen van het hart. Ook is een verandering in boezem- en kamer dimensies waargenomen. Wat voor gevolgen heeft dit op korte – en lange termijn?

Een ander probleem waar topsporters op frequente basis mee worden geconfronteerd zijn blessures. Veel blessures zijn van kortdurende aard, we kennen echter een aantal blessures die een lange revalidatietijd vergen. Knieletsels vallen vaak in deze laatste categorie. Naast de lange revalidatietijd speelt er nog een ander probleem, namelijk de gevolgen op lange termijn. Intra-articulaire knieletsels zijn geassocieerd met het ontstaan van gonartrose op latere leeftijd. Is deze kans verhoogd bij specifieke knieletsels? En kunnen we dit voorkomen door specifieke interventies bij risicogroepen en na het opgelopen knieletsel??

In de afgelopen jaren wordt een toename gezien van groei-gerelateerde blessures bij jeugdige sporters. Dit wordt enerzijds toegeschreven aan de hoge trainingsbelasting, anderzijds aan sporten op hardere ondergronden en ook aan verminderde motorische vaardigheden van de huidige generatie jeugdige sporters. Vaak wordt aangegeven dat dit soort blessures self-limiting is. Maar is dit zo? Wat voor impact hebben deze blessures op korte- en lange termijn?

Datum/tijdstip
Deze wetenschappelijke bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 8 oktober 2019 vanaf 19.00 uur.

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 80,-- voor VSG leden en € 125,-- voor niet VSG leden.

Klik om het programma te bekijken.

Inschrijven
Inschrijfformulier