Wetenschappelijke avond Duikgeneeskunde: immersie longoedeem bij duikers

Datum: 
donderdag 22 juni 2017
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB in Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen, Aios-sportgeneeskunde, huisartsen en overige artsen geïnteresseerd in de duikgeneeskunde
Accreditatiestatus: 
Sportartsen en huisartsen: 3 uur. SCAS-gecertifceerde sportduikerartsen: 3 uur

Jaarlijks organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) tenminste één wetenschappelijke avond, waarbij aandacht is voor duikgeneeskunde. Het keuren van sportduikers vraagt van de keurende (sport)arts bijzondere vaardigheden en goede kennis van de fysiologie en pathofysiologie van de duikgeneeskunde. Goede kennis van en inzicht in de gaswetten is daarbij een eerste vereiste. De wetenschappelijke avonden duikgeneeskunde zijn vooral bedoeld ter verdieping van duikgeneeskundige kennis. Dit jaar staat immersie longoedeem (IPE) bij duikers centraal.

De avond wordt geopend door professor Rob van Hulst, die aan de hand van enkele cases van duikongevallen de pathofysiologie van IPE zal bespreken. Dit beeld kan voorkomen bij zowel gezonde duikers/zwemmers als bij duikers met een cardiologische en pulmonale comorbiditeit.

In de volgende presentatie bespreekt longarts Frans Krouwels de richtlijnen en pulmonaire aspecten van IPE.

De wetenschappelijke avond wordt afgesloten door cardioloog Rienk Rienks, die de (cardiovasculaire ) risicofactoren voor het optreden van IPE en mogelijke pathofysiologie zal bespreken. Longoedeem in de cardiologische setting ontstaat doordat de druk in het linker atrium zodanig hoog wordt dat vocht gaat uittreden uit de intacte longcapillairen. Oorzaken kunnen zijn (mitralis)kleplijden, een verminderde linker ventrikel functie op basis van ischemie of hartspierziekte of ritmestoornissen. Het probleem met IPE  is, dat dit kan optreden zonder duidelijk hartlijden. 

Tijd van de bijeenkomst
De bijeenkomst is van 19:00 tot 22:00 uur 

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen:

  • VSG leden: €80,-
  • Niet VSG leden: € 125,-
  • Aios sportgeneeskunde: € 40,-

Accreditatie
Er is ook accreditatie aangevraagd bij de SCAS (Stichting Certificering van Actoren in Sportgezondheidszorg) voor de (her)registratie in het register van erkende sportduikkeuringsartsen. Dit register staat open voor andere artsen, mits aan de eindtermen voor de opleiding duikgeneeskunde is voldaan.

Maximaal aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 60.

Programma en inschrijven

Inschrijfformulier: Wetenschappelijke avond Duikgeneeskunde: immersie longoedeem bij duikers

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.