Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

VSG Wetenschappelijke avond - Sportgeneeskundige aspecten rond Duiken (aanmelding gesloten)

Datum: 
dinsdag 08 juni 2021
Locatie: 
Live in Bilthoven en via Webinar
Doelgroep: 
Sportartsen, AIOS sportgeneeskunde, huisartsen en overige artsen
Accreditatiestatus: 
De avond is geaccrediteerd voor huisartsen en sportartsen voor 3 uur

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 80,-- voor VSG leden en € 125,-- voor niet VSG leden.

Aanmelden: De aanmelding voor deze avond is gesloten

In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de SOS namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar wetenschappelijke bijeenkomsten. De sprekers op deze wetenschappelijke bijeenkomst houden voordrachten met betrekking tot het onderwerp ‘Duikgeneeskunde’.

Als eerste zal Dr. Dubois u in de diepte meenemen in tijden van COVID-19, risicoanalyse diagnostiek versus pragmatiek.

Wereldwijd geconfronteerd worden met een pandemie leidend tot dermate verstrekkende gevolgen is een nieuwe ervaring en uitdaging. De fictie van maakbaarheid van de maatschappij schudt op zijn fundament en “terug naar de basis” is meer dan ooit het devies. Toch willen en hoeven we verworvenheden gebaseerd op kennis en kunde niet te mijden en wordt terug naar “normaal” niet per se een stap achteruit. Zo ook bij het hervatten van het duiken. Wat hebben we geleerd van COVID-19, welke ziekteverschijnselen en nasleep leiden tot een toenemend risico met name bij duiken. De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD)heeft een “position paper” samengesteld welke als een leidraad kan helpen bij het analyseren en inschatten van het risico’s bij het hervatten van duiken na COVID-19. Daarbij werd een afweging gemaakt waarin biologische factoren, betrokken orgaansystemen en symptomatologie zijn betrokken. Gerandomiseerde onderzoeken (RCT’s)zijn eigenlijk niet voorhanden, zodat de meeste aanbevelingen (8) en risicoberekeningen gebaseerd zijn op expert opinion en op literatuurstudie van meer dan 110 publicaties.

Dr. Buwalda zal in het tweede deel van de avond wat licht proberen te werpen op nitrogeen narcose en HPNS. Chemisch gezien is stikstof inert, maar het heeft een enorme impact op de duiker! Stikstofnarcosis en HPNS kunnen twee kanten van een medaille zijn, depressie versus excitatie, een visie die eert met de oude theorie van drukomkering van anesthesie. We weten nu echter dat stikstofnarcosis (zoals de meeste moderne anaesthetische middelen) werken door zich te binden aan bepaalde eiwitreceptoren en HPNS kan worden gezien als een zuiver drukeffect dat de conformatie van ionenkanalen, eiwitreceptoren en transmembrane-eiwitten beïnvloedt. Het menselijk brein werkt door talloze activerende en remmende neurale verbindingen.

De euforische toestand die wordt waargenomen in het begin van stikstofnarcosis (zoals in alcohol) kan worden gezien als remming van remmende neurale netwerken, terwijl ernstige stikstofnarcose, remming overheerst. Gezien de talloze neurotransmitters en specifieke receptoren, onder invloed van remming en activering, is het geen wonder dat de neurowetenschap niet is gekomen met een eenvoudig beeld hoe stikstofnarcosis en HPNS werken. 

En als laatste onderwerp zal Dr. van Hulst u in een vogelvlucht meenemen in de geschiedenis van de hyperbare zuurstof therapie, de werkingsmechanismen van zuurstof onder druk en de erkende indicaties van de hyperbare therapie in Nederland. Er zal verder worden ingegaan op toekomstige indicaties en de lopende wetenschappelijke onderzoekslijnen naar de toepassingen van hyperbare zuurstof in Nederland. 

Programma

18.45 - 19.00 uur Ontvangst/Online openstelling

19.00 - 19.05 uur Opening door de avondvoorzitter

19.05 - 19.45 uur Duiken na corona (COVID 19) (cardiopulmonale) risico analysediagnostiek versus pragmatiek Dr. Emile Dubois, Longarts, Duikerarts C-D, DMP; SCEN-arts, Consultant Hyperbaar Geneeskundig Centrum Rijswijk.

19.45 - 20.45 uur Inerte gassen en centraal zenuwstelsel bij duiken; Stikstofnarcosis, Helium en HPNS  door Dr. Mattijn Buwalda anesthesioloog-intensivist en een zelfstandige freelancer.              

20.45 - 21.00 uur Pauze

21.00 - 21.40 uur Inleiding in de Hyperbare geneeskunde door Prof.dr. Rob van Hulst, Professor Hyperbaric and Diving Medicine at Department Anesthesiology AMC

21.40 - 22.00 uur Discussie

22.00 uur Sluiting