Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Update Factsheet Exercise is Medicine 2023/2024; Sport & beweging als behandeling & preventie

De voorliggende Factsheet Exercise is Medicine biedt adviezen bij 21 aandoeningen namens het expertpanel Exercise is Medicine (ep EIM) van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Het is een update van het verzamelde werk dat het ep EIM sinds 2019 heeft opgebouwd en overzichtelijk heeft vastgelegd in het kader van de actueel mondiaal beschikbare evidence rond ‘bewegen als medicijn’. 

De factsheet biedt de sportarts en andere medisch specialisten en zorgprofessionals inzichten in het niveau van evidence voor wat betreft beweegzorg bij diverse chronische aandoeningen. Het overzicht biedt de lezer/verwijzer ook inzichten over wanneer een verwijzing naar de sportarts als medisch specialist aangewezen is, gebaseerd op de uitkomsten van het duidingstraject sportgeneeskunde welke de VSG met het Zorginstituut heeft doorlopen.

Daarnaast bevat dit document een handreiking aangaande de indicaties voor inspanningsdiagnostiek met ademgasanalyse (CPET). CPET wordt wetenschappelijk beschouwd als de gouden standaard voor de meting van fysieke fitheid (Vo2max en afgeleiden). Fysieke fitheid wordt in de literatuur beschouwd als een essentiële risicoparameter voor wat betreft ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten die groter is dan de klassieke risicofactoren bij elkaar opgeteld.

Tot slot biedt het overzicht ook praktische adviezen met betrekking tot de plaats en de vorm van gerichte kracht- en/of duurtraining op basis van de FITT (frequentie, intensiteit, tijdsduur en type van de sport) principes.

De deelnemers van het ep EIM  zijn expert-vertegenwoordigers van de gezamenlijke landelijke expertise vanuit sportgeneeskunde op het gebied van bewegen in relatie tot chronische aandoeningen en rond EIM in het algemeen.

Bekijk de Factsheet Exercise is Medicine