Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Uitnodiging NVD webinar “Verdrinking, oren en jurisprudentie" - 2 punten

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) organiseert donderdag 16 september een webinar met als titel: 'Verdrinking, oren en jurisprudentie'. Deelname aan deze webinar is mede vereist voor toekenning van de licentie Medical Examiner of Divers door de ECB.

Dit is de tweede webinar in een serie van drie die in 2021 gehouden worden. De derde en laatste webinar staat gepland op 4 november 2021. Hierbij wordt onder andere ingegaan op decompressieziekte, en acute zorg bij duikongevallen.

Accreditatie: 2 punten 

Het programma is als volgt:

19.30 - 19.35
Opening door de dagvoorzitters Mattijn Buwalda, anaesthesioloog en bestuurslid NVD, en Rienk Rienks, cardioloog en voorzitter NVD.

19.35 - 20.15
Voordracht ‘KNO en duiken' door dr. J.A. (Sander) de Ru, MD PhD, KNO arts, Centraal Militair Hospitaal en UMCU Utrecht

20.15 - 20.55
Voordracht ‘Juridische aspecten van de duikkeuring’ door Mr. A.L.K. (Leo) Blokland, MSc LLM, advocaat, Advocatenkantoor KA

20.55 - 21.05 Koffiepauze

21.05 - 21.45
Voordracht ‘hypothermia and drowning’ door M. (Mattijn) Buwalda, anaesthesioloog, DMP, bestuurslid NVD

21.45 - 22.00
Discussie en afsluitng

Accreditatie
2 punten is aangevraagd bij de VSG (Vereniging voor Sportgeneeskunde) en bij de NVD (Nederlandse vereniging voor Duikgeneeskunde).

Niet-leden van de NVD kunnen zich via deze link aanmelden voor deelname, en betalen hiervoor € 40,-.

Als niet-leden van de NVD alle in 2021 resterende webinars willen volgen, is het wellicht voordeliger om lid te worden van de NVD voor € 90,- per jaar. Dit kan via www.duikgeneeskunde.nl/aanmelden.

Wij hopen u te mogen verwelkomen bij de webinar op 16 september.

Met vriendelijke groet,

Namens de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde Mattijn Buwalda, moderator webinar
Fred Kersbergen, secretaris NV