Symposium Sports Medicine meets Oncology

Datum: 
woensdag 15 oktober 2014
Locatie: 
Máxima Medisch Centrum (MMC), Eindhoven
Doelgroep: 
Oncologen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen, sportartsen en AIOS in deze beroepsgroepen. Daarnaast zou het symposium interessant kunnen zijn voor beleidsmedewerkers IKNL.
Accreditatiestatus: 
Sportartsen: 6 uur. Accreditatie is aangevraagd voor oncologen, revalidatieartsen en bedrijfsartsen.

Kanker is een veelvoorkomende ziekte en het aantal patiënten zal de komende jaren toenemen. De voorspelde prevalentie van kanker in Nederland voor 2015 is 690.000. De overleving van patiënten met kanker is in de afgelopen jaren gestegen naar 61%.

Oncologische behandelingen zijn steeds effectiever, maar hebben nog altijd grote neveneffecten zoals langdurige vermoeidheid, conditieverlies, lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van ADL en verminderde arbeidsparticipatie.
Zelfs jaren na behandeling heeft 30% van de patiënten nog veel last van de meest gerapporteerde klacht: vermoeidheid.

Voor een doelmatige aanpak van de neveneffecten is een goede signalering van het probleem nodig. Standaard zou een beweegadvies gegeven moeten worden aan alle oncologische patiënten. Wanneer ondanks dit advies toch substantiële vermoeidheid en/of conditieproblematiek blijft bestaan, dan is intensievere begeleiding nodig. Bij oncologische patiënten is er grote diversiteit aan ziekten en behandelingen en navenant grote diversiteit aan oorzaken voor vermoeidheid en verminderde conditie.

De sportarts is expert in de uitvoering van een analyse naar de oorzaak en verbeterpunten van verslechterde conditie en kan hierbij de juiste trainings-/begeleidingsaanpak adviseren. De sportarts kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het beperken van fysieke achteruitgang tijdens de behandeling als het op een goede en snelle manier hiervan herstellen.

Sinds 2011 zijn er richtlijnen oncologische revalidatie en ook goede voorbeelden van samenwerking sportarts/oncoloog in enkele ziekenhuizen in Nederland. In de meeste ziekenhuizen zijn de sportarts en de oncoloog  echter nog niet goed van elkaars bestaan en competenties op de hoogte.

Op het “Sports medicine meets Oncology” symposium komen enkele gerenommeerde sprekers aan het woord en wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de potentiële rol van de sportarts binnen de oncologische revalidatie. 

Bekijk de folder van het Symposium Sports Medicine meets Oncology.

Inschrijfformulier: Symposium Sports Medicine meets Oncology

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde (SOS)

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilhoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde  om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal ca. een week voor aanvang van de cursus/congres plaatsvinden.

 

Op https://www.ibanbicservice.nl/SingleRequest.aspx kunt u uw IBAN-nummer checken.