Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS)

 

De Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) regelt alle organisatorische zaken met betrekking tot het opleiden van aios-Sportgeneeskunde. De SBOS zorgt voor de werving van sollicitanten voor de opleiding tot sportarts en het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. De aios sportgeneeskunde zijn gedurende hun opleiding in dienst van de SBOS.

De SBOS sluit met elke opleidingsinrichting sportgeneeskunde een opleidingsovereenkomst af met betrekking tot de rechtspositie van de aios sportgeneeskunde gedurende de opleiding in de opleidingsinrichting enerzijds en de financiële afspraken tussen de SBOS en de opleidingsinrichting aangaande de door de aios sportgeneeskunde verrichte werkzaamheden, anderzijds.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding ligt bij de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Een concilium, samengesteld uit opleiders betrokken bij de opleiding tot sportarts, draagt zorg voor (aanpassing van) het opleidingsplan, de implementatie daarvan in de praktijk en de inhoudelijke afstemming tussen de diverse opleidingsinstellingen.

De Raad van het Toezicht van het SBOS is als volgt samengesteld:

C.J. Esser Commissaris, voorzitter

Drs. H.B. Plemper, Commissaris

Drs. E.A. Goedhart, Commissaris

A. van Veldhuizen, directeur bestuurder


WNT
De Wet Normering Topinkomens is op de SBOS van toepassing. De SBOS houdt in haar beloningsbeleid voor de leden van het Bestuur, directie en medewerkers rekening met de WNT. De gewaarmerkte WNT-verantwoording 2023 vind je hier.

WNT-verantwoording voorgaande jaren:

WNT-verantwoording 2022

WNT-verantwoording 2021

WNT-verantwoording 2020

WNT-verantwoording 2019

WNT-verantwoording 2018

 

CRKBO
Het opleidingsprogramma van de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts is CRKBO geregistreerd. 

CRKBO_Instelling_0.jpg

Contact
Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB  Bilthoven

Postbus 52, 3720 AB  Bilthoven
Telefoon 030-2252290
Fax 030-2252498
Email: sbos@sportgeneeskunde.com
Kamer van Koophandel: 41265375