Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen (NIOS)

 
 

Algemene informatie
Het Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen (NIOS) is door de KNMG en de RGS (voorheen SGRC) aangewezen als het opleidingsinstituut, verantwoordelijk voor de opleiding tot sportarts. De opleiding tot sportarts duurt vier jaar, en bestaat uit de onderdelen Cardiologie, Pulmonologie, Orthopedie, Huisartsgeneeskunde en natuurlijk Sportgeneeskunde. De opleiding wordt gevolgd als AIOS, in één van de negen opleidingsregio's in Nederland.

Met de oprichting van de Stichting Opleiding Sportartsen creëerde de Vereniging voor Sportgeneeskunde in 1975 de eerste opleidingsmogelijkheden voor de sportartsen in Nederland. Ruim tien jaar later, in 1986, kwam er een stroomversnelling toen het College voor Sociale Geneeskunde de sportgeneeskunde erkende als officiële tak van de sociale geneeskunde. Na een gedegen voorbereiding heeft de Vereniging voor Sportgeneeskunde de stichting Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen, kortweg het NIOS, opgericht. Per september 1990 heeft het NIOS de opleidingsverantwoordelijkheid definitief op zich genomen.
(Basis)artsen die de opleiding tot sportarts willen volgen, kunnen daartoe solliciteren bij het NIOS.

Doelstelling
Het verzorgen van de opleiding voor de sportartsen in Nederland. Januari 2013 telt Nederland 131 geregistreerde sportartsen en 28 aios-Sportgeneeskunde. De opleiding tot sportarts valt vooralsnog onder de sociale geneeskunde. Het werkterrein van de sportarts beweegt zich daarentegen meer in de richting van die van een klinisch specialist (intramurale werkplek).

Terug naar boven

Bestuur
Het bestuur van het NIOS bestaat uit:

  • R. van Linschoten, voorzitter, sportarts
  • P.A. van Beek, sportarts

Bureau
Verantwoordelijk voor organisatorische en onderwijskundige zaken zijn:

  • Mevrouw A.M.G.J. Bruinsma, directeur NIOS
  • Mevrouw E. Stolk, instituutsopleider NIOS
  • Mevrouw C. Kanne, ambtelijk secretaris
  • Mevrouw I. Uijterlinde, secretariële ondersteuning

Mevrouw E. Stolk, instituutsopleider / sportarts, is verantwoordelijk voor de onderwijskundige zaken. Zij is als regel op maandag en donderdag bereikbaar op of via Bureau Sportgeneeskunde Nederland (telefoon: 030 - 2252290) of via elss@sportgeneeskunde.com.  

Terug naar boven

Juniorkamer
De Juniorkamer  behartigt de belangen van de sportartsen in opleiding in de ruimste zin des woords. De contributie bedraagt € 13,50 per jaar. Lidmaatschap staat open voor artsen die de opleiding volgen bij het NIOS. 
Ga naar de website van de Juniorkamer.

Terug naar boven