Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Module Ketenzorg voor Sportzorgmasseurs (voorjaar 2017)

Datum: 
vrijdag 17 februari 2017 t/m vrijdag 21 april 2017
Locatie: 
Bureau Sportzorg, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB te Bilthoven
Doelgroep: 
Sportmasseurs in het bezit van een diploma blessurepreventie.

VOL!

De module die in het voorjaar van 2017 gegeven wordt heeft het maximale aantal inschrijvingen bereikt. 
In het najaar wordt ook een 'Module Ketenzorg voor Sportzorgmasseurs' georganiseerd, waarvoor de inschrijving nog open is. 

Let u op: de module bestaat uit drie avonden van 3 uur en aansluitend een 4de avond waarop het eindgesprek plaatsvindt.  
In het voorjaar van 2017 wordt de module gegeven op vrijdagavonden van 19-22 uur op: 17 februari, 10 maart, 31 maart en 21 april. In het najaar wordt ook een 'Module Ketenzorg voor Sportzorgmasseurs' georganiseerd. 

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) heeft als doel sportmasseurs op regionaal niveau in contact te brengen met andere sportzorgprofessionals, zoals de sportarts en sportfysiotherapeut, en ze daarmee een plaats te geven in de sportzorgketen. Zij heeft hiervoor een nieuw kwalificatieprofiel ontwikkeld; de sportzorgmasseur.

Module Ketenzorg is ontwikkeld om het opleidingsniveau van de sportmasseurs aan te laten sluiten bij de kwalificaties voor een sportzorgmasseur. Een belangrijk onderdeel van Module Ketenzorg is samenwerken en communiceren met sportzorgprofessionals. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het handelen bij en na blessures. Er wordt uitgebreid ingegaan op het handelen in de dagelijkse praktijk van de sportzorgmasseur door met praktijkvoorbeelden en casuïstiek te werken.

In Module Ketenzorg staat de praktijk centraal. Er worden kennis en vaardigheden aangereikt over het werken in de sportzorgketen, klinisch redeneren en functioneel kijken naar onderzoek en behandeling. Deze aangereikte kennis en vaardigheden worden door het uitvoeren van opdrachten direct toegepast in de eigen praktijk van de sportzorgmasseur.
Module Ketenzorg wordt afgesloten met een toetsing.

Leerdoelen

Door het volgen van Module Ketenzorg is de deelnemer in staat om:

  • samen te werken in de sportzorgketen;
  • klinisch te redeneren;
  • de functie van spieren en gewrichten in de bewegingsketen te analyseren, en ‘zwakke schakel’ te herkennen;
  • te handelen bij en na blessures;
  • de stappen in het plan van aanpak helder en inzichtelijk te formuleren;
  • een overdrachtsverslag te maken voor een doorverwijzing in de sportzorgketen;
  • aan hulpverleners en verantwoordelijke functionarissen binnen de organisatie te rapporteren.

Inhoud

1. Denken en werken in ketens
Er wordt een concreet beeld geschetst van de functie, bekwaam- en bevoegdheden van een sportzorgmasseur.
Aan bod komt de profilering en positionering van de sportzorgmasseur in zijn eigen omgeving. Wat zijn de mogelijke partners in de regio en waarmee kan een sportzorgmasseur een andere sportzorgprofessional van dienst zijn en vice versa.
Aandacht wordt besteed aan het efficiënt en effectief communiceren met de andere sport-zorgprofessionals, inclusief het maken van een overdrachtsverslag.

2. Onderzoeken en behandelen als sportzorgmasseur
Er wordt inzicht gegeven in het proces en belang van klinisch redeneren. Er wordt geleerd hoe een sportzorgmasseur zaken, waar hij invloed op heeft, kan analyseren. Aandacht wordt besteed aan het maken van de juiste keuze in testen en behandelmogelijkheden.
Aan de hand van een casus of praktijkvoorbeeld wordt geoefend met functioneel ketenonderzoek en – behandeling. Er wordt geleerd hoe een behandelplan in heldere stappen kan worden opgesteld. Aan bod komen ook spierversterkende en stabiliteitsoefeningen.

Opzet

In Module Ketenzorg staat de praktijk centraal. Er worden twee opdrachten uitgevoerd in de eigen praktijk van de sportzorgmasseur. Aan het einde van Module Ketenzorg worden de opdrachten ingeleverd en in een kort gesprek toegelicht. Op basis van de ingeleverde opdrachten en het eindgesprek vindt de beoordeling plaats.

De deelnemers krijgen een reader die gebruikt kan worden als naslagwerk.

Cursusdata

Module Ketenzorg bestaat uit drie avonden van 3 uur en aansluitend een 4de avond waarop het eindgesprek plaatsvindt.  
De cursusdata voor Module Ketenzorg (voorjaar 2017) zijn:

Datum (vrijdag) Bijeenkomst Tijd               
17 februari Bijeenkomst 1 19 - 22 uur
10 maart Bijeenkomst 2 19 - 22 uur
31 maart Bijeenkomst 3 19 - 22 uur
21 april Toetsing  

Docenten

  • Hans Smid (arts)
  • Jeffrey Jansen (sportfysiotherapeut)

Aantal deelnemers

Minimaal 16 deelnemers en maximaal 20 deelnemers.

Certificaat

De deelnemers ontvangen aan het einde van Module Ketenzorg bij een positieve beoordeling een certificaat ‘Module Ketenzorg’.

Kosten

De prijs voor Module Ketenzorg bedraagt € 395,- inclusief koffie, thee, reader en examengeld (toetsing). Mocht u de toetsing niet met goed gevolg hebben afgerond en wilt u gebruik te maken van een herkansing, wordt voor deze herkansing € 70,- in rekening gebracht.

Programma en inschrijven

Inschrijving geschiedt op volgorde van datum inschrijving. Circa twee weken voor aanvang van de cursus wordt d.m.v. uw machtiging eenmalig het cursusgeld van uw bankrekening afgeschreven. Uw inschrijving is definitief zodra het cursusgeld geïncasseerd is.

Vragen over Module Ketenzorg kunnen aan het secretariaat worden gesteld via sos@sportgeneeskunde.com of telefoon: 030 – 225 22 90.