Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Module Ketenzorg voor sportzorgmasseurs 2015. Inschrijving is geopend.

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) heeft als doel sportmasseurs op regionaal niveau in contact te brengen met andere sportzorgpartners en ze daarmee een plaats te geven in de sportzorgketen. Zij heeft hiervoor een nieuw kwalificatieprofiel ontwikkeld; de sportzorgmasseur.

Samenwerken in de keten
De module ketenzorg is ontwikkeld om het opleidingsniveau van de sportmasseurs aan te laten sluiten bij de kwalificaties voor een sportzorgmasseur. Een belangrijk onderdeel van deze module is samenwerken en communiceren met sportzorgpartners. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het handelen bij en na blessures. Er wordt uitgebreid ingegaan op het handelen in de dagelijkse praktijk van de sportzorgmasseur door met praktijkvoorbeelden en casuïstiek te werken.

In de module staat de praktijk centraal
Er worden kennis en vaardigheden aangereikt over het werken in de sportzorgketen, klinisch redeneren en functioneel kijken naar onderzoek en behandeling. Deze aangereikte kennis en vaardigheden worden door het uitvoeren van opdrachten direct toegepast in de eigen praktijk van de sportzorgmasseur. De module wordt afgesloten met een toetsing.

Doelgroep
Sportmasseurs in het bezit van het diploma ‘Blessurepreventie’

Leerdoelen
Door het volgen van de module is de deelnemer in staat om:

  •  samen te werken in de sportzorgketen;
  • klinisch te redeneren; 
  • de functie van spieren en gewrichten in de bewegingsketen
  • schakel’ te herkennen;
  • te handelen bij en na blessures
  • de stappen in het plan van aanpak helder en inzichtelijk
  • een overdrachtsverslag te maken voor een doorverwijzing in de sportzorgketen;
  • aan hulpverleners en verantwoordelijke functionarissen binnen de organisatie te rapporteren. 

Regio's
De module bestaat uit drie avonden van 3 uur en aansluitend een 4de avond waarop het eindgesprek plaatsvindt. In 2015 wordt de module 6 keer georganiseerd in de regio's: Heerenveen, Rotterdam, Almelo, Eindhoven, Arnhem en Haarlem. 

Meer informatie