Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

In Memoriam John Wesseling 1943 - 2021

In Memoriam John Wesseling 1943 - 2021 

Kleurrijk voorvechter van de Sportgeneeskunde !

 

John Wesseling was een kleurrijk man met vele schakeringen! Alles wat hij zei en deed was vol overgave, zeker waar het hem ging om zijn geliefde vak de sportgeneeskunde. John startte in 1972 als huisarts te Zoetermeer, maar niets belette hem om direct al in 1972 het allereerste Sport Medisch Adviescentrum op te richten. Vanaf die tijd was John veelvuldig ook als sportarts/teamarts actief bij oa de moderne vijfkamp, voetbal, tennis, boksen en hockey. In die hoedanigheid was hij ooit op Wimbledon en bij de Olympische spelen in München.

John (toenmalig geneesheer directeur van het ziekenhuis Sint Antoniushove te Leidschendam) had vanaf 1994 al flink wat voorwerk verricht met de lokale zorgverzekeraars om – naar analogie van Zwolle – een intramurale SportGeneeskundige Afdeling op te zetten in zijn ziekenhuis. Deze kreeg zijn start in april 1996 met de aanstelling van Don de Winter als sportarts. In de gehele periode nadien heeft John de sportgeneeskunde in zijn ziekenhuis gesteund en meerdere sleutelfiguren van de medische staf hierbij betrokken gehouden. Daarnaast gaf hij de gehele sportmedische staf al snel verantwoordelijkheid; hij leek dan achteloos onbekommerd (zelf vaak busy met fusie perikelen met de omliggende ziekenhuizen), maar hield altijd een stevig oog in het zeil. Alle maar dan ook alle sportartsen van “zijn Antoniushove” beschrijven hem als:  betrokken, bevlogen, prima vent om zaken mee te doen ! Hijzelf was er altijd bij: zeker bij lustrum symposia van de sportgeneeskunde - in de toenmalige ziekenhuis tuin – en ook bij andere feestelijke aangelegenheden. Hij was dan voornamelijk actief als een ietwat opdringere “hof fotograaf”. Ditgeen leidde tot het uitbrengen van zijn vele beroemde kleurrijke boekjes die in pracht en praal weergaven hoe leuk en mooi het allemaal was.

John was ook een groots debater, organisator, verbinder en ook financieel kundig. Binnen de VSG heeft hij al deze kwaliteiten laten zien. Zo was hij – als één van de bende van 4 bestaande uit: Wim Mosterd en wijlen Sjung Hermans en Peter Harting – mede initiatiefnemer voor het 24ste FIMS wereld congres te Amsterdam in 1990. Als verbinder had hij namelijk een omvangrijk internationaal netwerk binnen de sportgeneeskunde zowel bij de FIMS (Internationaal) als bij de EFSMA (Europees). Daarvoor was hij dan ook graag op pad en nam veelal zijn echtgenote Irene mee. John verwierf – naast vele andere decoraties - de FIMS gold medal (zie foto) door het organiseren van de young travelling fellows tour door Europa. Mede door zijn vele ervaringen, interesses in mensen en ontwikkelingen was hij een wandelende encyclopedie en een natuurlijk VSG historicus. Al deze verdiensten hebben vanzelfsprekend geleid tot het VSG ere lidmaatschap. Maar soms was John – als voormalig penningsmeester van de VSG - bijster kritisch op het financiële reilen en zeilen van de VSG.  Ondanks de flinke opmars in kennis, kunde en het toenemend aantal (gepromoveerde) sportartsen waakte hij altijd dat ook “de cijfers” moesten kloppen. Slechts weinigen vielen hem helaas bij. Natuurlijk heeft John zijn steen bijgedragen aan erkenning van de sportgeneeskunde als medisch specialisme omdat deze voor hem buiten kijf stond. John heeft het VSG bestuur en vele anderen geïnspireerd om – ondanks alle tegenwerkingen en hobbels – deze uiteindelijk succesvolle koers te blijven volgen!

John, kleurrijk voorvechter en founding father van ons vak de sportgeneeskunde, dank voor alles, je hebt ervoor geleefd en hoe!

John (78 jaar ) overleed op 9 december, zijn stijlvolle besloten uitvaart geschiedde op 14 december 2021.

Th.C. de Winter, sportarts, voormalig voorzitter der VSG