Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Lever uw proefschrift of artikel in voor de Tulipmed Prijs voor Sportgeneeskunde

Onderzoekers opgelet! Ook dit jaar wordt u uitgenodigd om mee te dingen naar de ‘TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde’.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil door middel van de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen en nodigt daarvoor een ieder uit een proefschrift en/of wetenschappelijk artikel aan te leveren. Er wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt voor de beste proefschriften uit 2015, respectievelijk ter waarde van €2000,-, €500,- en €250,-. Daarnaast is er een geldprijs beschikbaar van €500,- voor het beste wetenschappelijke artikel uit 2015. De prijzen worden uitgereikt tijdens het VSG-congres op 24 en 25 november 2016 en zijn vrij te besteden.

Wetenschappelijke proefschriften en wetenschappelijke tijdschriftartikelen met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde die in 2015 zijn gepubliceerd/geaccepteerd (en nog niet eerder hebben meegedongen), dienen vóór 1 juni 2016 in tienvoud (hard-copy) of via PDF te worden verstuurd naar:

Vereniging voor Sportgeneeskunde
t.a.v. de Jury van de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde
Postbus 52
3720 AB  BILTHOVEN

Een PDF kan gestuurd worden naar vsg@sportgeneeskunde.com

Bij vragen kunt u contact opnemen met Nelly Voogt: 030 - 225 22 90. Met uw goedkeuring zouden wij graag een digitale versie van het wetenschappelijk proefschrift/ tijdschriftartikel ontvangen voor onze sportgeneeskundige database. U kunt dit sturen aan: vsg@sportgeneeskunde.com.

Inclusiecriteria inzendingen                    

 • Proefschrift met een verdedigingsdatum in 2015;
 • Wetenschappelijk artikel geaccepteerd of gepubliceerd in 2015;
 • De inzendingen mogen niet eerder met dezelfde prijs bekroond zijn;
 • Een wetenschappelijk artikel uit een proefschrift dat eerder heeft meegedongen aan de prijs voor sportgeneeskunde wordt geexcludeerd;
 • Inzender moet eerste auteur van de inzending zijn of waarnemer van de eerste auteur, maximaal één inzending per auteur;
 • Het onderzoek moet uitgevoerd zijn aan een Nederlandse instelling, ongeacht de herkomst van de inzender;
 • Voor de wetenschappelijk artikelen geldt dat alleen originele artikelen worden toegestaan. Literatuur reviews en meta-analyse vallen buiten de Prijs voor Sportgeneeskunde.

Indien daartoe uitdrukkelijk door de inzender schriftelijk wordt verzocht, zullen de ingezonden exemplaren na de uitreiking van de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde door het secretariaat geretourneerd worden.

Aandachtspunten en beoordelingsprocedure 'TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde'
Bij de beoordeling van inzendingen voor de 'TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde' hanteert de jury de volgende procedure:

De beoordeling bestaat uit twee ronden:

 • In de eerste ronde zullen alle juryleden alle inzendingen beoordelen op basis van de samenvatting,  inleiding en globale indruk en specifiek kijken naar de relevantie voor de sportgeneeskunde. De voorzitter zal dan bepalen aan de hand van de scores welke drie beste inzendingen voor beide categorieën doorgaan naar de tweede ronde. De juryleden beoordelen  iedere inzending met een score tussen de 1 en 5, waarbij gescoord wordt in hele punten, op de volgende criteria:
  - Praktische relevantie voor de sportgeneeskunde*
  - Wetenschappelijke kwaliteit
  - Duidelijk geschreven en heldere boodschap

 • In de tweede ronde zal een vooraf afkomstig uit de jury gekozen comité van 5 personen de genomineerde inzending (full text) beoordelen, maar nu diepgaander en meer gericht op kwaliteit. Ieder lid van het comité beoordeelt alle genomineerde inzendingen. 

Juryleden TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde  

 • Dr. Hans Tol, sportgeneeskunde (voorzitter)
 • Dr. Maarten Moen, sportgeneeskunde
 • Dr. Bernard te Boekhorst, sportgeneeskunde
 • Dr. Hareld Kemps, cardiologie
 • Dr. Jasper de Vries, orthopedie
 • Dr. Peter van Leeuwen, revalidatiegeneeskunde
 • Dr. Robert van Cingel, fysiotherapie
 • Dr. Jos de Koning, bewegingswetenschappen
 • Dr. Joris Hermans, voedingsfysiologie
 • Dr. Erik Hulzebos, medische fysiologie

* Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het door sport en/of bewegen bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. Bij beide facetten wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de specifieke belasting en belastbaarheid (Beroepsprofiel Sportarts, 2012).