Inspanningsastma Lucht en Sport GEANNULEERD

Datum: 
vrijdag 15 november 2019
Locatie: 
Bilthoven
Doelgroep: 
De cursus richt zich op aios sportgeneeskunde en aios pulmonologie, sportartsen, longartsen en huisartsen.
Accreditatiestatus: 
Deze cursus is voor sportartsen en huisartsen voor 6 punten geaccrediteerd en wordt aangevraagd bij de NVALT voor longartsen voor 6 punten.

Deze cursus kan helaas door ziekte van 1 van de docenten geen doorgang vinden.

Ventilatie en gasuitwisseling zijn essentieel bij bewegen. Beperking daarin kan grote gevolgen hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid. Een vaak in het oog springende oorzaak van ventilatoire beperking is inspanningsgebonden luchtwegobstructie bij astma. De laatste jaren is het inzicht in de pathofysiologie van dit ziektebeeld veranderd. Niet alleen astma kan echter beperkingen geven, in de cursus zullen ook andere oorzaken van inspanningsgebonden problemen in de long de revue passeren.

Cursusomschrijving
Het ochtendprogramma start met een kort overzicht over de oorzaken van benauwdheid bij inspanning. Daarna komt de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden luchtwegobstructie aan bod. In de middag zal dieper worden ingegaan op de overige, vaker voorkomende, oorzaken van benauwdheid bij inspanning waarbij problemen over de gehele cascade van luchtweg, ventilatie en perfusie de revue zullen passeren. Aan het einde van het programma is ruimte voor eigen casuïstiek.

Leerdoel
Inzicht verkrijgen in de voor de (sport)arts relevante pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden long- en luchtwegproblematiek in bredere zin. De cursist weet na afloop van de cursus de meest voorkomende problemen te herkennen en welke diagnostiek voor welk probleem geschikt is.

Kosten
De prijs voor deze cursus inclusief koffie/thee/broodjes en cursusmateriaal bedraagt € 425,--.

De cursus maakt deel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.  

Programma
Klik hier voor het programma

 

Inschrijven