Cursus Inspanningsastma: Lucht & Sport

Datum: 
vrijdag 10 november 2017
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 26 (terrein Berg en Bosch) in Bilthoven.
Accreditatiestatus: 
Sportartsen, huisartsen: 6 punten. Aangevraagd bij de NVALT voor longartsen

Ventilatie en gasuitwisseling zijn essentieel bij bewegen. Beperking daarin kan grote gevolgen hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid. De meest in het oog springende oorzaak van ventilatoire beperking is inspanningsgebonden luchtwegobstructie bij astma. De laatste jaren is het inzicht in de pathofysiologie van dit ziektebeeld veranderd. Niet alleen astma kan echter beperkingen geven, in de cursus zullen ook andere oorzaken van inspanningsgebonden luchtwegobstructie de revue passeren.

Programma

Het ochtendprogramma start met een overzicht over de oorzaken van benauwdheid bij inspanning. Daarna komt de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden luchtwegobstructie aan bod. In de middag zal dieper worden ingegaan op de overige, vaker voorkomende, oorzaken van benauwdheid bij inspanning waarbij problemen over de gehele cascade van luchtweg, ventilatie en perfusie de revue zullen passeren.

Aan het einde van het programma is ruimte voor eigen casuïstiek.

Bekijk het gehele programma en de sprekers

Leerdoel

Inzicht verkrijgen in de voor de (sport)arts relevante pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inspanningsgebonden luchtwegproblematiek in bredere zin. De cursist weet na afloop van de cursus de meest voorkomende problemen te herkennen en welke diagnostiek voor welk probleem geschikt is.

Doelgroep

De cursus richt zich op aios sportgeneeskunde en aios pulmonologie, sportartsen, longartsen en huisartsen.
De cursus maakt deel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.

Aantal deelnemers

Gezien het interactieve karakter van deze cursus kunnen maximaal 25 tot 30 deelnemers inschrijven.

Tijd

Vrijdag 10 november van 09.30 tot 17.00 uur,

Kosten

De prijs voor deze cursus inclusief koffie/thee/broodjes en cursusmateriaal bedraagt € 425,--.

Inschrijven

De SOS heeft een ander systeem van aanmelden in gebruik genomen. U vult het inschrijfformulier in, verricht de betaling via iDEAL en u ontvangt direct op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van uw inschrijving en een factuur van betaling. 

Via het inschrijformulier.