Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Call for papers - Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 30 november en 1 december

Indienen abstract voor Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2023

De congrescommissie van het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres nodigt jou uit om een abstract in te dienen voor het houden van een mondelinge voordracht of een posterpresentatie op het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres, donderdag 30 november en 1 december 2023.

De onderwerpen hiervan dienen te vallen binnen het ruime domein van sport, bewegen en gezondheid. Hieronder vallen zowel rapportages van wetenschappelijk onderzoek en doctoraal scripties als ook case-reports.

Aanmeldprocedure

• Jij dient via deze instructies vóór 28 september 2023 12.00 uur jouw abstract in te leveren ter beoordeling van de jury.

• Uiterlijk 3 november ontvang je bericht of je in aanmerking komt voor het houden van een vrije voordracht of een posterpresentatie. De voertaal van het congres en de voordrachten/posters is Nederlands.

• De beste 20 abstracts zullen uitgenodigd worden om hun onderzoek in een presentatie van 8 minuten toe te lichten tijdens de plenaire sessies op het congres. Word je niet uitgenodigd voor het houden van een presentatie dan krijg je de mogelijkheid een poster te presenteren op donderdag of vrijdag. Een rondgang langs de posters staat gepland tijdens de lunchpauze van het congres.

• De top drie van beste abstracts zullen om de titel ‘Beste vrije voordracht’ strijden in een zogenoemde ‘Star Paper Session’ op de vrijdag van het congres. Deze presentatie zal in het Engels zijn i.v.m. beoordelingen buitenlandse key-note speakers

• De winnaar van het beste abstract ontvangt een check voor gratis toegang naar het 2024 Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres inclusief overnachting