Basiscursus Sportgeneeskunde (september 2019)

Datum: 
donderdag 19 september 2019 t/m zaterdag 21 september 2019
Locatie: 
Papendal, Arnhem
Doelgroep: 
Aios-sportgeneeskunde, huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, basisartsen, revalidatieartsen, overige artsen met belangstelling voor sportgeneeskunde of werkzaam binnen de sportgezondheidszorg.
Accreditatiestatus: 
Wordt aangevraagd voor diverse doelgroepen

Direct inschrijven

Het belang van sporten en bewegen voor de gezondheid is inmiddels duidelijk erkend, ook in de medische wereld. De huidige medische opleiding gaat echter nog maar op zeer beperkte mate in op deze materie. In de dagelijkse praktijk worden artsen in toenemende mate geconfronteerd met vragen over sportblessures, een actieve leefstijl en sportadvisering bij patiënten met een chronische aandoening.

Tijdens de Basiscursus Sportgeneeskunde komen de meest recente inzichten over de gunstige en nadelige effecten van sporten en bewegen aan bod. Er wordt uitgebreid ingegaan op het praktisch handelen in de praktijk door veel met casuïstiek, workshops en practica te werken.

De cursus is zeer praktisch van opzet en reikt kennis en vaardigheden aan over veel voorkomende sportmedische problemen uit de dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen de verworven kennis en vaardigheden meteen in de dagelijkse praktijk toegepast worden. Van de cursisten wordt een actieve participatie verwacht.

Leerdoelen

 • Kennis opoen van het vakgebied en werkterrein van de sportgeneeskunde, de specifieke deskundigheden van de sportgeneeskunde en de positie van de sportgeneeskunde in de gezondheidszorg.
 • Kennis verwerven van de gezondheidsbevorderende effecten van sportbeoefening.
 • Kennis verwerven van veel voorkomende nadelige effecten van sportbeoefening.
 • Kennis en vaardigheden opdoen om sport-/beweegadviezen op te stellen voor gezonde niet-sporters en personen met een aandoening.
 • Kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot de preventie van sportgerelateerde aandoeningen.
 • Kennis en vaardigheden verwerven op het gebied van de diagnostiek en behandeling van veel voorkomende sportgerelateerde aandoeningen.

Inhoud

1. Het specialisme sportgeneeskunde en de positie van de sportarts.
Het  vakgebied en werkterrein van de sportgeneeskunde en de nieuwe positie van de sportarts als geneeskundig specialist in het zorgstelsel zorg komen hierin aan bod.

2. Basisdisciplines en inspanningsbeïnvloedende factoren
Kennis in de basisdisciplines en inspanningsbeïnvloedende factoren zijn essentieel om het fenomeen van “de bewegende mens” beter te begrijpen. Er worden inleidingen gegeven over inspannings- en pathofysiologie van de cardiovasculaire, pulmonale, locomotore en metabole systemen. Aan bod komen de rol van sportvoeding en voedingssupplementen, en de effecten van geneesmiddelen (inclusief doping) op het bewegen/sporten.

3. De gunstige effecten van bewegen/sport voor de gezondheid
Er wordt ingegaan op de gezondheidswinst die door een actieve leefstijl behaald kan worden. De rol van bewegen en sport in de preventie en (adjuvante) behandeling van (chronische) aandoeningen, zoals obesitas, diabetes en hart- en vaataandoeningen komt aan bod.

4. De nadelige effecten van bewegen/sport voor de gezondheid
Veel aandacht wordt besteed aan veel voorkomende (overbelastings-)blessures en andere ongewenste effecten van sporten (o.a. overtraining, luchtwegproblemen). Er wordt uitvoerig ingegaan op klachtenbeelden, diagnostiek en behandeling.

5. Preventie/begeleiding
De diverse soorten sportmedische onderzoeken en sportkeuringen worden behandeld, evenals enkele specifieke sportmedische topics, zoals inspanningsastma en sporthart. Er wordt ingegaan op preventie, sportmedische advisering en de begeleiding van individuele sporters, teams en evenementen.

Opzet

De cursus is zeer interactief en praktijkgericht van opzet. Het geleerde kan de volgende dag meteen in de praktijk toegepast worden. Er wordt veel gewerkt aan de hand van casuïstiek (sportblessures, aandoeningen van overige orgaansystemen), er zijn workshops (bewegen voor gezonden en voor mensen met een chronische aandoening), veel vaardigheidstrainingen over het lichamelijk onderzoek van het bewegingsapparaat, en dagelijks een sportieve sessie waarin u zelf gaat bewegen/sporten.

Programma

Download het complete programma

Aantal deelnemers

Maximaal 24.

Docenten

 • Esther Schoots, sportarts, Sportmedisch Adviescentrum, Utrecht;
 • Willemien van Teeffelen, sportarts, Sportgeneeskunde.NL, Ravenstein;
 • Edwin Goedhart, sportarts, Manager Sportgeneeskunde KNVB / Teamarts Nederlands Elftal;
 • Fred Hartgens, sportarts, Maastricht UMC+ en Sportmedisch Adviescentrum Maastricht*Parkstad.

Kosten

 • De prijs voor deze 3-daagse cursus bedraagt € 1.825,-. Deze prijs is inclusief maaltijden, koffie, thee, het digitale cursusmateriaal en het cursusboek Clinical Sports Medicine van Karim Khan en Peter Brukner (deel I).
 • Artsen in opleiding ontvangen op € 100,- korting de cursusprijs.
 • Indien u wilt blijven overnachten dan kunt u contact opnemen met de afdeling reserveringen van Papendal, tel. 026 4837203. Overnachtingen zijn voor uw eigen rekening.

Direct inschrijven