Basiscursus Dopingzaken

Datum: 
vrijdag 12 maart 2021
Locatie: 
Via Zoom
Doelgroep: 
AIOS sportgeneeskunde, sportartsen en overige artsen
Accreditatiestatus: 
accreditatie 6 punten voor sportartsen (via VSG) en huisartsen (via CvAH)

Prijs: € 149,--

Inschrijven via aanmelder:  Basiscursus Dopingzaken - Aanmelden (aanmelder.nl)

Doelstelling

De doelstelling van deze cursus is artsen op de hoogte te stellen van de stand van zaken in het gebruik van dopinggeduide middelen, de (bij-)werkingen daarvan en de ontwikkelingen in het antidopingbeleid (nationaal/internationaal).

Achtergrond

Vrijwel alle (sport-)artsen worden van tijd tot tijd geconfronteerd met vragen over doping en het antidopingbeleid. Vaak betreft dat fitnesssporters die dopinggeduide middelen willen gaan gebruiken om ‘groter en sterker’ te worden of die juist ‘willen afvallen’ en dat zo ‘gezond’ mogelijk willen doen. Soms echter is de vraag afkomstig van een wedstrijdsporter die valt onder het dopingreglement van de desbetreffende sportbond.

In de basiscursus ‘Dopingzaken’ worden (sport-)artsen en aios sportgeneeskunde wegwijs gemaakt in het antidopingbeleid, de epidemiologie van het dopinggebruik en hoe ze om kunnen gaan met vragen van sporters die middelen (willen gaan) gebruiken die op de dopinglijst staan, zonder daarmee in conflict te komen met de gedragscode m.b.t. het geneeskundig handelen respectievelijk het dopingreglement van de WADA.

Voorbereiding op cursus

Van diegenen die zich voor deze cursus inschrijven wordt verwacht dat zij kennis hebben van de ‘Richtlijnen sportmedisch handelen 2015’en dan met name van de richtlijnen 13-14 (‘medisch technisch handelen’) en de richtlijnen 15-16 (‘doping’). Om een beter beeld te krijgen over de (belevings-)wereld van de fitnesssporters wordt de cursist gevraagd voorafgaand aan de cursus:

Doelgroep 

Deze cursus is opgezet in het kader van de opleiding tot sportarts, maar staat qua inschrijving open voor sportartsen en overige artsen.

Literatuurverwijzingen

De cursisten wordt gevraagd de werking en bijwerkingen van dopingmiddelen zelf te bestuderen:

1. Dopinglijst. Meest recente versie altijd te vinden op www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst

2. Hans Wassink et al. ‘Doping; de nuchtere feiten’ van o.a. Arko Sporten Media. ISBN 978-90-5472-296-0

3. Reents S. Sport and exercise pharmacology. Champaign (IL), Human Kinetics, 2000

4. Bahrke M. and C.E. Yesalis (eds). Performance-enhancing substances in sport and exercise. Champaign (IL), Human Kinetics Publishers, 2002.

5. Moller V, Waddington & J. Hoberman (editors). Handbook of Drugs and Sport. Routledge, 2015. ISBN: 9780415702782

6. De Hon O en Stoele F, Doping, een stand van zaken, Gebu 2016; 50: 86

7. Bettonviel A & O de Hon. De dopingrisico’s van voedingssupplementen. Sportgericht 69(1):16-19, 2015.

8. De Hon O, Kuipers H & M van Bottenburg. Prevalence of doping use in elite sports - a review of numbers and methods. Sports Med 45(1):57-69, 2015.

9. Gezondheidsraad. Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010. http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/dopinggebruik-in-de-ongeorganiseerde-sport

Vrijdag 12 maart 2021

Dagvoorzitter:      Sabine de Vries

09.00 - 09.05  uur Opening; Sabine de Vries, opleidingscoördinator SBOS

09.05 - 10.40  uur Antidopingbeleid: de regels en uitvoering

                          -   Antidopingbeleid (nationaal/WADA)

                          -   Toelichting taakomschrijving Dopingautoriteit

                          -  Dopingcontroles (planning en uitvoering)

                          -   Medische dispensaties

                          Herman Ram, Algemeen Directeur Dopingautoriteit

10.40 - 10.55 uur   Pauze

10.55 - 11.55 uur  Epidemiologie van dopinggebruik en herkenning daarvan in de

                          huisartsen- en sportartsenpraktijk.

                          Olivier de Hon, Wetenschappelijk Medewerker Dopingautoriteit

Tijdens deze voordracht zal ingegaan worden op / gediscussieerd worden over de (belevings-) wereld van de fitnesssporters (zie de website www.eigenkracht.nl en (fragmenten uit) de documentairereeks ‘Filemon staat strak’. (http://programma.bnn.nl/filemonstaatstrak)

11.55 - 12.05 uur   Pauze

12.05 - 13.05 uur   Achtergronden / werkzaamheden Anabolenpoli

                           Pim de Ronde, Internist Spaarne Gasthuis
13.05 - 14.00 uur   Lunch

Het middagprogramma zal door Olivier de Hon en Fred Hartgens (sportarts) ingevuld worden.

14.00 - 17.00 uur  Casuistiek m.b.t.:

                          -   Geneesmiddelen en sportprestatie

                          - Doping(-regels) in de sportmedische praktijk

                          -   Biologisch paspoort

                          Kijk ter voorbereiding van dit middagprogramma onderstaande programma’s:

17.00 uur      Evaluatie en afsluiting