15 maart: NVAMG nascholingsmiddag: Houdingscontrole en aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Tijdens de presentatie van Dr. Jaap van Dieën wordt de theorie achter het concept stabiliteit en gerelateerde concepten zoals ‘performance’, ‘robustness’ besproken als een kader om het menselijk bewegen te evalueren. Deze theorie vormt de basis aan de hand waarvan de volgende topics zullen worden bediscussieerd. Ook zal hij een overzicht geven van recent onderzoek naar het controleren van romphouding en -beweging bij atleten en bij mensen met en zonder rugpijn. Ingegaan wordt op methoden om houdingscontrole te evalueren, de bijdrage van diverse sensorische bronnen aan rompcontrole en de effecten van lage rugpijn op rompcontrole.

Dr. Idsart Kingma geeft een overzicht van recent onderzoek naar balanscontrole bij atleten. Ingegaan wordt op methoden om de balanscontrole te evalueren, de relatie met (de kans op) letsel, en op het trainen van balanscontrole om letsel te voorkomen.

Als laatste bespreekt Dr. Annelies Pool-Goudzwaard in welke mate bekkenbodemspieren betrokken zijn bij motorische activiteiten. Ingegaan wordt op de veranderingen in gedrag van bekkenbodemspieren bij klachten van lage rug en bekken, maar ook bij bekkenbodem disfuncties als urine incontinentie. Zo bestaat een sterke koppeling tussen verandering in motorisch gedrag bij bekkenbodem disfuncties en recidiverende lage rugpijn problematiek. Het is van belang om hier als MSK arts en/of sportarts rekening mee te houden tijdens anamnese en interventie.

Meer informatie