Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Wetenschaps- en innovatieprijs 2019

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een wetenschaps- en innovatieprijs gelanceerd die jaarlijks wordt uitgereikt. Sportartsen die willen meedingen voor deze prijs kunnen tot 1 december 2018 hun publicatie insturen bij de VSG (vsg@sportgeneeskunde.com).

 • De VSG beoordeelt de ingekomen voorstellen op de volgende criteria:

  1. Het artikel moet in 2017 of 2018 zijn gepubliceerd in een Nederlands of buitenlands peer-reviewed tijdschrift.
  2. Het onderzoek is geïnitieerd en uitgevoerd door een onderzoeksgroep waarin medisch specialisten die ingeschreven staan in het BIG-register eindverantwoordelijkheid dragen.
  3. Het onderzoek is multidisciplinair, klinisch relevant en grensverleggend.
  4. Het onderzoek voldoet aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, zoals opgesteld en uitgewerkt door de Vereniging van Universiteiten VSNU en gehanteerd door NWO met betrekking tot de centrale punten zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
  5. Het onderzoek is niet gefinancierd door industriële partijen.
  6. Het onderzoek is gericht op ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en behandeling en/of op vernieuwing in de organisatie van zorg, die aantoonbaar heeft geleid tot verbetering van een zorgproces. Het bovengenoemde multidisciplinaire karakter kan hier ook de samenwerking met niet-medische disciplines zijn.
  7. Daarnaast strekt het tot aanbeveling wanneer de publicatie voor iedereen wereldwijd gratis toegankelijk is op het moment van verschijnen.
  8. Het onderzoek past binnen de Kennisagenda Sportgeneeskunde
    
 • Uit de inzendingen wordt één publicatie geselecteerd, die uiterlijk 15 februari 2019 naar de FMS wordt verstuurd. De inzending bestaat uit: het artikel van het onderzoek dat is geselecteerd met een motivatie waaruit blijkt op welke manier dit onderzoek aan elk van de criteria voldoet. Plus een algemene motivatie waarom dit onderzoek volgens de VSG de wetenschaps- en innovatieprijs zou moeten winnen. Alle inzendingen van de wetenschappelijke verenigingen worden bekend op de FMS website.

Een onafhankelijke vakjury van de FMS beoordeelt de inzendingen en nomineert daaruit de 3 beste onderzoeken, deze 3 worden eind april/begin mei bekend gemaakt. In juni 2019 is de feestelijke uitreiking: dan maakt de FMS bekend wie van deze 3 genomineerden de winnaar is van de wetenschaps- en innovatieprijs 2019! De winnaar ontvangt, naast de eer, een blijvend aandenken en een geldbedrag van 5.000,- euro (te besteden aan vakgerelateerde activiteiten).