Wetenschappelijke bijeenkomst: Duikgeneeskunde

Datum: 
donderdag 12 juni 2014
Locatie: 
inspearit – Cibit Academy te Bilthoven
Doelgroep: 
Artsen met belangstelling in de duikgeneeskunde
Accreditatiestatus: 
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor sportartsen en huisartsen voor 3 uur.

In het kader van de deskundigheidsbevordering organiseert de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) ieder jaar Wetenschappelijke Bijeenkomsten. De onderwerpen van deze Wetenschappelijke Bijeenkomst hebben betrekking op Duikgeneeskunde.

De duiksport kent een toenemende populariteit en het aantal gecertificeerde duikers groeit nog steeds. Het aantal actieve sportduikers in Nederland werd in 2010 geschat op 30.500 (bron: www.duikongevallen.nl). Nederlanders maakten in 2009 naar schatting 800.000 duiken wereldwijd. Dat deze sport niet ongevaarlijk is, toont de sterk toegenomen incidentie van het aantal duikongevallen in de laatste jaren. Iedere duik brengt risico’s met zich mee, variërend van kleine ongemakken tot levensgevaarlijke situaties.

Rob van Hulst is onderzoeker bij  Research Hyperbare Geneeskunde in het AMC en was voormalig hoofd van het Duikmedisch Centrum Koninklijke  Marine in Den Helder. Daarnaast is hij Medisch adviseur bij Antonius Hypercare. In zijn werk heeft hij veel ervaring opgedaan met duikongevallen en de behandeling ervan. Tijdens deze Wetenschappelijke Bijeenkomst  zal hier uitgebreid op ingegaan worden. 

Freediving is een tak van de duiksport waarbij wordt gedoken met een enkele ademteug. Een techniek die op zichzelf vele jaren oud is en tegenwoordig op verschillende manieren wordt gebruikt. De meest populaire manier is om zonder gebruik van zware persluchtflessen de onderwaterwereld te verkennen. Minder populair, maar wel bekender is freediving als wedstrijd- en recordsport. Hierbij gaat het de duikers om hun uiterste op te zoeken in tijd, diepte en afstand. Freediving is een sport die momenteel door ongeveer 50 atleten in Nederland op hoog (competitie- en recreatief) niveau wordt beoefend.

Rik Rösken begon met persluchtduiken in 1996 en maakte kennis met de sport freediving in 2001. Initieel competitief, later als internationaal jurylid en instructeur bij de internationale associatie voor de ontwikkeling van freediving (AIDA International). De laatste jaren is hij actief in de medische commissie van AIDA, waar hij tussen 2011 en 2014 voorzitter van was. In zijn voordrachten zal Rik ingaan op de historie, fysiologie en de verschillende aspecten van freediving als duiksport. Tot slot wordt ingegaan op de risico’s van freediving en keuringsaspecten.

 

Inschrijfformulier: Wetenschappelijke bijeenkomst: Duikgeneeskunde

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de VSG

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Vereniging voor Sportgeneeskunde

Via dit formulier machtigt ondergetekende de VSG om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar bank-girorekening af te schrijven.

EEMALIGE MACHIGING

Vereniging voor Sportgeneeskunde
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilhoven

Incassant ID: NL41ZZZ404086100000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging voor Sportgeneeskunde om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal ca. 4 weken voor aanvang van de scholing plaatsvinden.