Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Update Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De VSG is tot overeenstemming gekomen met de Stichting Geschillencommissie EZa. Daarmee wordt een belangrijke voorwaarde van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vervuld. Zelfstandig werkende sportartsen en SMI’s krijgen de mogelijkheid tot aansluiting een door VWS erkende geschilleninstantie. Aan het Wkkgz-vereiste van de beschikbaarheid van een laagdrempelige klachtenfunctionaris was al voldaan.

Binnenkort krijgen alle sportartsen en de Sportmedische Instellingen een e-mail met de aanmeldingsprocedure. Sportartsen die zelfstandig werken en SMI’s die geen onderdeel zijn van een ziekenhuis of andere zorgaanbieder kunnen zich aanmelden bij de regeling. Het aanbod omvat het gratis kunnen beschikken over inzet van de klachtenfunctionaris als bemiddelaar in geval van een klacht, de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de VSG klachtencommissie en  - als de klacht blijf bestaan – de toegang tot de geschillencommissie. De kosten van een geschil worden door de VSG gedragen als de sportarts/SMI in het gelijk wordt gesteld. Het jaartarief voor dit aanbod zal ongeveer € 100,- per sportarts zijn.

De kosten voor een verloren geschil en de eventuele schadevergoeding (maximaal € 25.000) als gevolg van een uitspraak van de geschillencommissie zijn niet gedekt. Het is dus noodzakelijk dat elke zelfstandige sportarts en elk SMI een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, die de ook de kosten van een Wkkgz-procedure dekt. Ook is het belangrijk om een rechtsbijstandverzekering te hebben, voor de juridische bijstand in het geschil.

Het reglement van de Stichting Geschillencommissie EZa is beschikbaar via http://geschillencommissie-eza.nl/. De overkoepelende klachtenregeling van de VSG wordt nog nader getoetst en zal begin 2017 beschikbaar komen.

Voor nadere informatie kunt u op contact opnemen met Maarten Koornneef (maartenk@sportgeneeskunde.com) of telefonisch: 030-2252290.