Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Module ketenzorg voor sportzorgmasseurs. Start 2 oktober 2015

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) heeft als doel sportmasseurs op regionaal niveau in contact te brengen met andere sportzorgprofessionals, zoals de sportarts en sportfysiotherapeut, en ze daarmee een plaats te geven in de sportzorgketen. Zij heeft hiervoor een nieuw kwalificatieprofiel ontwikkeld; de sportzorgmasseur.

De module ketenzorg is ontwikkeld om het opleidingsniveau van de sportmasseurs aan te laten sluiten bij de kwalificaties voor een sportzorgmasseur. Een belangrijk onderdeel van deze module is samenwerken en communiceren met sportzorgprofessionals. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het handelen bij en na blessures. Er wordt uitgebreid ingegaan op het handelen in de dagelijkse praktijk van de sportzorgmasseur door met praktijkvoorbeelden en casuïstiek te werken.

Praktijk staat centraal
In de module staat de praktijk centraal. Er worden kennis en vaardigheden aangereikt over het werken in de sportzorgketen, klinisch redeneren en functioneel kijken naar onderzoek en behandeling. Deze aangereikte kennis en vaardigheden worden door het uitvoeren van opdrachten direct toegepast in de eigen praktijk van de sportzorgmasseur.

De module wordt afgesloten met een toetsing.

Data
De module bestaat uit drie avonden van 3 uur en aansluitend een 4de avond waarop het eindgesprek plaatsvindt. In het najaar 2015 wordt de module georganiseerd volgens onderstaand schema:

Datum (vrijdag) Bijeenkomst Tijd
2 oktober Bijeenkomst 1 19 - 22 uur
23 oktober Bijeenkomst 2 19 - 22 uur
13 november Bijeenkomst 3 19 - 22 uur
4 december Toetsing 19 - 22 uur (tijdens de module hoort u wanneer het eindgesprek plaatsvindt). 

Leerdoelen
Door het volgen van de module is de deelnemer in staat om:

  • samen te werken in de sportzorgketen;
  • klinisch te redeneren;
  • de functie van spieren en gewrichten in de bewegingsketen te analyseren, en ‘zwakke schakel’ te herkennen;
  • te handelen bij en na blessures;
  • de stappen in het plan van aanpak helder en inzichtelijk te formuleren;
  • een overdrachtsverslag te maken voor een doorverwijzing in de sportzorgketen;
  • aan hulpverleners en verantwoordelijke functionarissen binnen de organisatie te rapporteren.

Certificering door de SCAS
Bent u volgens de inpassingsregeling van de SCAS gecertificeerd als Sportzorgmasseur dan dient u zich drie jaar later te laten hercertificeren. Een van de eisen voor hercerticering is het gevolgd hebben van de Module ketenzorg voor sportzorgmasseurs. 

Meer informatie en inschrijven