Inschrijven Module Ketenzorg voor sportzorgmasseurs 2015

Datum: 
vrijdag 02 oktober 2015 t/m vrijdag 04 december 2015
Locatie: 
Bilthoven, terrein Berg en Bosch
Doelgroep: 
Sportmasseurs in het bezit van een diploma blessurepreventie

Via onderstaand inschrijfformulier kunt u zich inschrijven. 

Inschrijfformulier: Inschrijven Module Ketenzorg voor sportzorgmasseurs 2015

Om deel te nemen aan de 'Module Ketenzorg' dient u ten minste in het bezit te zijn van een diploma Blessurepreventie. Het diploma kunt u hier uploaden (gif, jpg, png, pdf, doc, docx). Het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png pdf doc docx.

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3720 AB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.