Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Inschrijving geopend voor: Sportmedische Aspecten van Wielrennen

Datum: donderdag 28 september 2017 t/m vrijdag 29 september 2017
Locatie: Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB in Bilthoven
Doelgroep: Sportartsen, aios-sportgeneeskunde en overige artsen geïnteresseerd in de sportgeneeskunde
Accreditatiestatus: Sportartsen: 12 punten; Huisartsen: 11,5 punten

Op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2017 organiseert de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS) in nauwe samenwerking met sportartsen die deel uitmaken van de medische commissie van Nederlandse Triatlon Bond (NTB) de cursus Sportmedische Aspecten van Wielersporten.

De doelstelling van de cursus is om de arts in vier dagdelen te scholen in de sportmedische randvoorwaarden van een verantwoorde beoefening van de wielersport. In de cursus wordt o.a. aandacht besteed aan de trainingsfysiologie van wielrennen, de biomechanische afstelling van de fiets (in relatie tot het ontstaan van), wielrenblessures, voedingsaspecten, de zin en onzin van (screenend) bloedonderzoek (/het biologisch paspoort), de cardiologische précompetitiescreening en de specifieke keuringsrichtlijnen van de wielersport.

De bespreking van de sportspecifieke blessures en de keuringsrichtlijnen zal geschieden aan de hand van casuïstiek. Alle cursisten krijgen een maand van te voren een aantal casus per mail toegezonden, met het verzoek deze voorafgaande aan de cursus in te vullen en mee te nemen ter bespreking. Diegenen die zelf casuïstiek in de groep willen bespreken, worden verzocht dit uiterlijk 2 weken van tevoren aan te leveren (volgens eenzelfde format als de door de docenten gemaakte casus) en deze per mail te sturen naar Els Stolk (elss@sportgeneeskunde.com(link stuurt een e-mail)). De laatste middag zal de ingebrachte/voorbereide casuïstiek plenair worden besproken.

Op donderdagmiddag staat het onderdeel ‘eigen vaardigheid’ op het programma. Dit praktijkonderdeel zal worden ingevuld als mountainbike-clinic in omgeving Bilthoven. Mocht u voor het praktijkstuk gebruik willen maken van uw eigen fiets, dan verzoeken wij u dit aan te geven op het inschrijfformulier. Voor de overige fietsen wordt gezorgd.
Het onderdeel ‘eigen vaardigheid’ zal plaatsvinden in de bossen van Lage Vuursche.

Deze cursus maakt deel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts.

Aantal deelnemers
Maximaal aantal deelnemers is 30.

Cursusmateriaal

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten
De prijs voor deze cursus inclusief lunches en cursusmateriaal bedraagt € 595,-.

Programma en inschrijven