Sportgeneeskunde Nederland

Verstandig sporten en gezond bewegen

Header Tabs

Inschrijving geopend voor: Aanvullende waarde van beeldvormende technieken bij klachten van de onderste extremiteit (aan de hand van casuïstiek)

Datum: donderdag 14 september 2017
Locatie: Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB in Bilthoven
Doelgroep: Sportartsen, aios-sportgeneeskunde, artsen Muscloskeletale Geneeskunde, huisartsen en overige artsen geïnteresseerd in de duikgeneeskunde
Accreditatiestatus: Sportartsen en huisartsen: 3 uur. Accreditatie is aangevraagd bij de RAMG voor artsen Muscloskeletale Geneeskunde voor 3 uur.

De sportgeneeskunde heeft zich in het laatste decennia steeds meer ontwikkeld in de richting van een klinisch specialisme met het heugelijke feit de erkenning als geneeskundig specialisme per 1 juli 2014!  Het is voor de huidige sportarts / aios sportgeneeskunde essentieel een goed inzicht te hebben in de (on-)mogelijkheden van beeldvormende technieken bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en wat de indicatie respectievelijk de meerwaarde is om deze bij een bepaalde klacht aan te vragen. Daarom wordt jaarlijks een cursus georganiseerd waarin een verdieping gegeven wordt op de kennis die in de praktijk van de opleiding wordt opgedaan. Bij deze cursus zal veel ruimte geboden worden voor interactie met de docenten.

Dit jaar wordt de cursus ingevuld aan de hand van casuïstiek van de onderste extremiteit.

Deze cursus maakt ieder jaar onderdeel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts

Docenten
De docenten zijn gerenommeerde (sport)artsen die met de experts in de sportradiologie waar zij in hun praktijksetting mee samenwerken een bijdrage verzorgen aan deze cyclus. Hierbij worden de cursisten nadrukkelijk uitgenodigd tot interactie. 
De docenten van deze cursus zijn:

Aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 60.

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen, inclusief hand-outs en koffie/thee/broodjes, € 215,--.
(Indien u een broodje wilt nuttigen, wilt u dat dan aangeven op het inschrijfformulier.).

Programma en inschrijven