Aanvullende waarde van beeldvormende technieken bij klachten van de onderste extremiteit (aan de hand van casuïstiek)

Datum: 
donderdag 14 september 2017
Locatie: 
Sportzorg Nederland, Professor Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB in Bilthoven
Doelgroep: 
Sportartsen, aios-sportgeneeskunde, artsen Musculoskeletale Geneeskunde, huisartsen en overige artsen met interesse in de sportgeneeskunde
Accreditatiestatus: 
Sportartsen: 3 uur. Huisartsen: 3 uur. Accreditatie is aangevraagd bij de RAMG voor artsen Musculoskeletale Geneeskunde voor 3 uur

De sportgeneeskunde heeft zich in het laatste decennia steeds meer ontwikkeld in de richting van een klinisch specialisme met het heugelijke feit de erkenning als geneeskundig specialisme per 1 juli 2014!  Het is voor de huidige sportarts / aios sportgeneeskunde essentieel een goed inzicht te hebben in de (on-)mogelijkheden van beeldvormende technieken bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en wat de indicatie respectievelijk de meerwaarde is om deze bij een bepaalde klacht aan te vragen. Daarom wordt jaarlijks een cursus georganiseerd waarin een verdieping gegeven wordt op de kennis die in de praktijk van de opleiding wordt opgedaan. Bij deze cursus zal veel ruimte geboden worden voor interactie met de docenten.

Dit jaar wordt de cursus ingevuld aan de hand van casuïstiek van de onderste extremiteit.

Deze cursus maakt ieder jaar onderdeel uit van het verplicht cursorisch onderwijs in het kader van de opleiding tot sportarts

Docenten
De docenten zijn gerenommeerde (sport)artsen die met de experts in de sportradiologie waar zij in hun praktijksetting mee samenwerken een bijdrage verzorgen aan deze cyclus. Hierbij worden de cursisten nadrukkelijk uitgenodigd tot interactie. 
De docenten van deze cursus zijn:

Aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 60.

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen, inclusief hand-outs en koffie/thee/broodjes, € 215,--.
(Indien u een broodje wilt nuttigen, wilt u dat dan aangeven op het inschrijfformulier.).

Programma en inschrijven

Inschrijfformulier: Aanvullende waarde van beeldvormende technieken bij klachten van de onderste extremiteit (aan de hand van casuïstiek)

 
U verklaart hiermee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op het scholingsaanbod van de SOS.

Gegevens t.b.v. automatische incasso.

Betreft: deelnemerskosten scholing Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS).

Via dit formulier machtigt ondergetekende de SOS om eenmalig het totaalbedrag van deze scholing van zijn/haar rekening af te schrijven.

EENMALIGE MACHTIGING

Stichting Opleidingen in de Sportgeneeskunde 
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven

Incassant ID: NL59ZZZ411882600000
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg om éénmalig het totaalbedrag van uw bankrekening af te schrijven wegens deelname aan betreffende cursus/congres. Incasso zal circa één week voor aanvang van de scholing plaatsvinden.